Milostivé léto je tady již podruhé, aby umožnilo dlužníkům pomohlo zbavit se dluhů k veřejnoprávním subjektům. Dlužník splatí jistinu (původní dluh) bez přidaných úroků a administrativní poplatek exekutorovi. 

Bližší informace včetně návodu naleznete na webu charita.cz viz. odkaz níže. 

Milostivé léto II - charita.cz