Lidé

Vedoucí:

doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol.

Administrátor:

Mgr. Lic. Vojtěch Kubiš

e-mail: info@socialninauka.cz

Výkonná rada

 • složení:  Jindřich Šrajer, Jakub Jinek, Petr Štica, Michal Opatrný, Lucie Kolářová

Členové

 • křesťanské ideové zázemí, ukotvenost v sociálním učení církve (SUC)
 • vlastní odborná profilace (v některé z oblastí pokrytých sekcemi SO)
 • (pravidelná a aktivní) účast na pracovních setkáních a interních akcích SO, aktivní tematická práce
 • (pravidlená a aktivní) účast na profilově odborných seminářích
 • účast na veřejných akcích pořádaných SO (veřejná přednáška, prezentace, ….)
 • zapojení do dalších aktivit SO (publikační činnost, webová komunikace, osvěta, …)
 • ochota reprezentovat SO na veřejnosti

Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.

Ing. Otakar Hampl, Ph.D.​​

Doc. Jakub Jinek, Dr.phil.

Mgr. Lucie Kolářová, Dr.theol.

Mgr. Lic. Vojtěch Kubiš

Mgr. David Macek, M.A.

Ing. Mgr. Pavol Minárik, Ph.D.

Doc. Michal Opatrný, Dr.theol.

Doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.

Ing. Jiří Šenkýř

Doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol.

ThLic. Petr Štica, Th.D.

Mgr. Jana Vacíková, Ph.D.

Ing. Boleslav Vraný, Ph.D.

PhDr. Tomáš Vyhnánek

Mgr. Jiří Zajíc

Emeritní členové:

PhDr. Jiří Vymazal, CSc.

Zasloužilí zemřelí členové:

Ing. Cyril Martinek (†2018)

JUDr. Josef Plocek (†2020)

Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. (†2019)

Ing. Luděk Rychetník, CSc. (†2017)

JUDR. Bedřich Vymětalík (†2018)

Spolupracovníci:

 • spolupráce a kooperace s SO
 • odborná erudice
 • připravenost poskytovat vlastní odbornou kvalifikovanost (podklady pro stanoviska, poradenství, …)
 • účast na aktivitách SO dle zájmu

Ing. Jan Hladký

Daniel Hůle

Mgr. Adam Křístek

Mgr. Vladimír Ledvina

Doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Mgr. P. Michael Martinek, Th.D.

Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.

Stuart John Nicolson, M.A.

RNDr. David Pithart, CSc.

Ing. Ján Regenda, Ph.D.

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D.

Ing. Helena Štěpánová, Ph.D.

Ing. Jaromír Talíř

Ing. Josef Veselý, CSc.

PhDr. Josef Zeman, CSc.

Sympatizanti:

 • podpora činnosti SO
 • jednorázové zapojení do činnosti SO dle vlastních možností
 • připravenost k užší spolupráci do budoucna

ThLic. Aleš Caha

Kryštof Doležal

Jakub Jirsa

Prof. RNDr. Ing. Vlasta Kroupová, CSc.

RNDr. Jan Květ, CSc.

Pavel Mareš

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Martina Lydie Nicolson, M.A. 

RNDr. Karel Pelán, MBA

Mgr. Irena Vacková

Externí odborníci:

 • příležitostná odborná spolupráce
 • připravenost poskytnout na vyžádání odbornou expertizu

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Laura Haug, M.A.

Prof. Pavel Hošek, Th.D.

Mgr. Jakub Líčka

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Bc. Jakub Múčka

Mgr. Filip Outrata, Ph.D.

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás