Lidé

Vedoucí:

doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol.

Administrátor:

Ing. Bc. Ivana Součková

e-mail: info@socialninauka.cz

Výkonná rada

 • složení:  Jindřich Šrajer, Jakub Jinek, Petr Štica, Michal Opatrný, Lucie Kolářová

Členové

 • křesťanské ideové zázemí, ukotvenost v sociálním učení církve (SUC)
 • vlastní odborná profilace (v některé z oblastí pokrytých sekcemi SO)
 • (pravidelná a aktivní) účast na pracovních setkáních a interních akcích SO, aktivní tematická práce
 • (pravidlená a aktivní) účast na profilově odborných seminářích
 • účast na veřejných akcích pořádaných SO (veřejná přednáška, prezentace, ….)
 • zapojení do dalších aktivit SO (publikační činnost, webová komunikace, osvěta, …)
 • ochota reprezentovat SO na veřejnosti

Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

Ing. Mgr. Ondřej Fischer, Ph.D.

Ing. Otakar Hampl, Ph.D.​​

Doc. Jakub Jinek, Dr.phil.

Mgr. Lucie Kolářová, Dr.theol.

Mgr. David Macek, M.A.

Ing. Mgr. Pavol Minárik, Ph.D.

Doc. Michal Opatrný, Dr.theol.

Doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.

Ing. Jiří Šenkýř

Doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol.

ThLic. Petr Štica, Th.D.

Mgr. Jana Vacíková, Ph.D.

Ing. Boleslav Vraný, Ph.D.

PhDr. Tomáš Vyhnánek

Mgr. Jiří Zajíc

Emeritní členové:

PhDr. Jiří Vymazal, CSc.

Zasloužilí zemřelí členové:

Ing. Cyril Martinek (†2018)

JUDr. Josef Plocek (†2020)

Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. (†2019)

Ing. Luděk Rychetník, CSc. (†2017)

JUDR. Bedřich Vymětalík (†2018)

Spolupracovníci:

 • spolupráce a kooperace s SO
 • odborná erudice
 • připravenost poskytovat vlastní odbornou kvalifikovanost (podklady pro stanoviska, poradenství, …)
 • účast na aktivitách SO dle zájmu

Ing. Jan Hladký Ph.D.

Daniel Hůle

Mgr. Adam Křístek

Mgr. Vladimír Ledvina

Doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Mgr. P. Michael Martinek, Th.D.

Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.

Stuart John Nicolson, M.A.

RNDr. David Pithart, CSc.

Ing. Ján Regenda, Ph.D.

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

PhDr. Vojtěch Šimek, Th.D.

Ing. Helena Štěpánová, Ph.D.

Ing. Jaromír Talíř

Ing. Josef Veselý, CSc.

PhDr. Josef Zeman, CSc.

Sympatizanti:

 • podpora činnosti SO
 • jednorázové zapojení do činnosti SO dle vlastních možností
 • připravenost k užší spolupráci do budoucna

ThLic. Aleš Caha

Kryštof Doležal

Jakub Jirsa

Prof. RNDr. Ing. Vlasta Kroupová, CSc.

RNDr. Jan Květ, CSc.

Pavel Mareš

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Martina Lydie Nicolson, M.A. 

RNDr. Karel Pelán, MBA

Mgr. Irena Vacková

Mgr. Lic. Vojtěch Kubiš

Externí odborníci:

 • příležitostná odborná spolupráce
 • připravenost poskytnout na vyžádání odbornou expertizu

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Laura Haug, M.A.

Prof. Pavel Hošek, Th.D.

Mgr. Jakub Líčka

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Bc. Jakub Múčka

Mgr. Filip Outrata, Ph.D.

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv