Lidé

Vedoucí:

doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol.

Administrátor:

Ing. Bc. Ivana Součková

e-mail: info@socialninauka.cz

Výkonná rada

 • složení:  Jindřich Šrajer, Jakub Jinek, Petr Štica, Michal Opatrný, Lucie Kolářová

Členové

Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

Ing. Otakar Hampl, Ph.D.​​

Doc. Jakub Jinek, Dr.phil.

Mgr. Lucie Kolářová, Dr.theol.

Mgr. Michael Martinek, Th.D.

Ing. Jiří Šenkýř

Doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol.

ThLic. Petr Štica, Th.D.

Ing. Jaromír Talíř

Mgr. Jana Vacíková, Ph.D.

Ing. Boleslav Vraný, Ph.D.

PhDr. Tomáš Vyhnánek

Mgr. Jiří Zajíc

Josef Zvoníček

Emeritní členové:

PhDr. Jiří Vymazal, CSc.

Zasloužilí zemřelí členové:

Ing. Cyril Martinek (†2018)

JUDr. Josef Plocek (†2020)

Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. (†2019)

Ing. Luděk Rychetník, CSc. (†2017)

JUDR. Bedřich Vymětalík (†2018)


Spolupracovníci a sympatizanti

Harmonogram akcí

Celý harmonogram

Rozhovor

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv