O nás

Pracovní skupinu pro sociální otázky při České biskupské konferenci (SO ČBK) tvoří křesťané a lidé dobré vůle angažovaní v občanské společnosti. Zahrnují mj. odborníky na různé oblasti života společnosti (pastorace, politika, hospodářství, vzdělání a osvěta, věda aj.). Pracovní skupina se věnuje zejména reflexi aktuálních společenských otázek a jejich interdisciplinárních řešení. Ideovým východiskem SO je sociální nauka církve. Skupina se neváže na žádnou z politických stran.

Cíle skupiny

 1. podporovat odborný dialog o sociálních otázkách v rámci církve i mimo ni, zejména s odbornou veřejností;
 2. sledovat současný stav výzkumu a vědeckého myšlení, publikované výzkumy sociální problematiky;
 3. provádět osvětovou a publikační činnost především v oblasti sociální problematiky;
 4. rozvíjet spolupráci s církevními organizacemi, hnutími a dalšími institucemi občanského sektoru;
 5. oslovovat odborníky vybraných oblastí, především z řad mladé generace; spolupracovat s doktorandy různých fakult ČR;
 6. vytvářet širokou síť externích odborníků.

Zásady

 1. vedoucí SO je jmenován ČBK;
 2. vedoucí SO jmenuje užší rozhodovací orgán výkonné rady (VR SO) sestávající z členů či spolupracovníků SO;
 3. ČBK respektuje svobodu badatelské činnosti a svobodu vyjadřování členů skupiny (v odborných stanoviscích, prohlášeních, článcích, relacích apod.);
 4. SO a její jednotliví členové neprezentují na veřejnosti oficiální stanovisko církve, resp. ČBK;
 5. SO může prezentovat oficiální stanovisko církve, resp. ČBK pouze v případech, kdy ČBK vyjádření předem schválila.

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás