O nás

Pracovní skupinu pro sociální otázky při České biskupské konferenci (SO ČBK) tvoří křesťané a lidé dobré vůle angažovaní v občanské společnosti. Zahrnují mj. odborníky na různé oblasti života společnosti (pastorace, politika, hospodářství, vzdělání a osvěta, věda aj.). Pracovní skupina se věnuje zejména reflexi aktuálních společenských otázek a jejich interdisciplinárních řešení. Ideovým východiskem SO je sociální nauka církve. Skupina se neváže na žádnou z politických stran.

Cíle skupiny

 1. podporovat odborný dialog o sociálních otázkách v rámci církve i mimo ni, zejména s odbornou veřejností;
 2. sledovat současný stav výzkumu a vědeckého myšlení, publikované výzkumy sociální problematiky;
 3. provádět osvětovou a publikační činnost především v oblasti sociální problematiky;
 4. rozvíjet spolupráci s církevními organizacemi, hnutími a dalšími institucemi občanského sektoru;
 5. oslovovat odborníky vybraných oblastí, především z řad mladé generace; spolupracovat s doktorandy různých fakult ČR;
 6. vytvářet širokou síť externích odborníků.

Zásady

 1. vedoucí SO je jmenován ČBK;
 2. vedoucí SO jmenuje užší rozhodovací orgán výkonné rady (VR SO) sestávající z členů či spolupracovníků SO;
 3. ČBK respektuje svobodu badatelské činnosti a svobodu vyjadřování členů skupiny (v odborných stanoviscích, prohlášeních, článcích, relacích apod.);
 4. SO a její jednotliví členové neprezentují na veřejnosti oficiální stanovisko církve, resp. ČBK;
 5. SO může prezentovat oficiální stanovisko církve, resp. ČBK pouze v případech, kdy ČBK vyjádření předem schválila.