Organizační struktura

V r. 2020 se v SO ČBK vyprofilovaly tematické skupinky, které soustavně pracují každá na vlastním zvoleném aktuálním tématu.  Cílem pracovních skupinek  je integrální a aktuální uchopení příslušných témat v kontextu sociálního učení církve. Každá skupinka se skládá z několika participantů a má svého garanta, který práci koordinuje. Zpracované výstupy mají být  zúročeny vzhledem k církvi a veřejnosti (publikace, konference, mediální výstupy).

Tematické skupinky

  • téma "Integrální antropologie a ekologie"; garant Jindřich Šrajer; participanti Hana Čížková, Vladimír Ledvina, Karel Sládek, Jana Vacíková
  • téma "Digitální kultura"; garant Jiří Šenkýř; participant Bolek Vraný
  • téma "Krize bydlení"; garant Jakub Jinek; participanti Tomáš Vyhnánek, Pavol Minárik, Otakar Hampl, Adam Křístek
  • téma "Aktivizace společnosti"; garant Petr Štica participant Jiří Zajíc
  • téma "Metody vládnutí založené na subsidiaritě" garant David Macek.

Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás