Organizační struktura

V r. 2020 se v SO ČBK vyprofilovaly tematické skupinky, které soustavně pracují každá na vlastním zvoleném aktuálním tématu.  Cílem pracovních skupinek  je integrální a aktuální uchopení příslušných témat v kontextu sociálního učení církve. Každá skupinka se skládá z několika participantů a má svého garanta, který práci koordinuje. Zpracované výstupy mají být  zúročeny vzhledem k církvi a veřejnosti (publikace, konference, mediální výstupy).

Tematické skupinky

 • téma "Integrální antropologie a ekologie"; garant Jindřich Šrajer; participanti Hana Čížková, Vladimír Ledvina, Karel Sládek, Jana Vacíková
 • téma "Digitální kultura"; garant Jiří Šenkýř; participant Bolek Vraný
 • téma "Krize bydlení"; garant Jakub Jinek; participanti Tomáš Vyhnánek, Pavol Minárik, Otakar Hampl, Adam Křístek
 • téma "Aktivizace společnosti"; garant Petr Štica participant Jiří Zajíc
 • téma "Metody vládnutí založené na subsidiaritě" garant David Macek.

Rozhovor

Rozhovor s Alexandrou Alvarovou

Alexandra Alvarová je autorka knih o informační válce, publicistka četných esejí a článků v oboru mediální teorie a zahraniční politiky. Od roku 1996 je činná v oblasti politického marketingu, komunikace a volebních kampaní. Je úspěšnou autorkou dvou knih na téma hybridní války (Průmysl lži a Krmit démony). S českým specialistou na umělou inteligenci a algoritmy sociálních sítí Josefem Holým  vytváří podcast Kanárci v síti (O propagandě a algoritmech). Žije trvale v americkém Bostonu.

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv