Organizační struktura

V r. 2020 se v SO ČBK vyprofilovaly tematické skupinky, které soustavně pracují každá na vlastním zvoleném aktuálním tématu.  Cílem pracovních skupinek  je integrální a aktuální uchopení příslušných témat v kontextu sociálního učení církve. Každá skupinka se skládá z několika participantů a má svého garanta, který práci koordinuje. Zpracované výstupy mají být  zúročeny vzhledem k církvi a veřejnosti (publikace, konference, mediální výstupy).

Tematické skupinky

  • téma "Integrální antropologie a ekologie"; garant Jindřich Šrajer; participanti Hana Čížková, Vladimír Ledvina, Karel Sládek, Jana Vacíková
  • téma "Digitální kultura"; garant Jiří Šenkýř; participant Bolek Vraný
  • téma "Krize bydlení"; garant Jakub Jinek; participanti Tomáš Vyhnánek, Pavol Minárik, Otakar Hampl, Adam Křístek
  • téma "Aktivizace společnosti"; garant Petr Štica participant Jiří Zajíc
  • téma "Metody vládnutí založené na subsidiaritě" garant David Macek.

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás