Organizační struktura

V r. 2020 se v SO ČBK vyprofilovaly tematické skupinky, které soustavně pracují každá na vlastním zvoleném aktuálním tématu.  Cílem pracovních skupinek  je integrální a aktuální uchopení příslušných témat v kontextu sociálního učení církve. Každá skupinka se skládá z několika participantů a má svého garanta, který práci koordinuje. Zpracované výstupy mají být  zúročeny vzhledem k církvi a veřejnosti (publikace, konference, mediální výstupy).

Tematické skupinky

  • téma "Integrální antropologie a ekologie"; garant Jindřich Šrajer; participanti Hana Čížková, Vladimír Ledvina, Karel Sládek, Jana Vacíková
  • téma "Digitální kultura"; garant Jiří Šenkýř; participant Bolek Vraný
  • téma "Krize bydlení"; garant Jakub Jinek; participanti Tomáš Vyhnánek, Pavol Minárik, Otakar Hampl, Adam Křístek
  • téma "Aktivizace společnosti"; garant Petr Štica participant Jiří Zajíc
  • téma "Metody vládnutí založené na subsidiaritě" garant David Macek.