Téma roku: Sociální zodpovědnost

Rozhovor

... být trvalým světlem v pastoraci rodin...

V malé anketě se ptáme na postřehy a dojmy některých z účastníků konference věnované Amoris laetitia (Č. Budějovice, 9.-10. listopadu 2018). Výběr byl do značné míry náhodný, velkou roli hrála ochota odpovídat, o níž se ukázalo, že vůbec není samozřejmá. Reprezentativnost daného vzorku spočívá snad jen v tom, že odpovídají lidé z různých regionů, muži i ženy, laici stejně jako příslušníci církevní hierarchie. více >

Komentáře

Záměry a plány roku 2019

K 31. prosinci 2018 skončilo šestileté projektové období (2013–2018) Pracovní skupiny pro sociální otázky, v němž byla skupina finančně podporována německým uskupením Renovabis, s částečným podílem ČBK. Přehledová závěrečná zpráva (včetně finančního rozpočtu) bude vyvěšena na interní stránce webu do konce února 2019. více >

Stanoviska

K otázce násilí páchaného na ženách: dvě řešení problému? (Jiří Šenkýř)

V krátkém zamyšlení nad otázkou násilí páchaného na ženách Jiří Šenkýř představuje jako "řešení" myšlenky papežské exhortace Amoris laetitia zejména z článku 54. Vedle toho - vlastně jen tak letmo - zmiňuje druhé "řešení" takzvané Istanbulské úmluvy. Nestaví je nutně do protikladu ani nepřichází s nějakým kategorickým stanoviskem. Zato však - a možná především - apeluje do vlastních řad... více >

Texty

Cena (ne)zištnosti ve zdravotním a sociálním systému (L. Mlčoch)

Přednáška "Cena (ne)zištnosti ve zdravotním a sociálním systému, neboli O roli peněžních a osobních motivací v péči o naše bližní" byla přednesena na konferenci hospiců APHPP. Konference se konala 13.10.2018 v aule Vysoké školy ekonomické /VŠE/ Praha. Příspěvek bude zveřejněn ve Sborníku konference. více >

Anketa

Zasáhlo by nás vyškrtnutí Prahy ze seznamu UNESCO?

71% (10)

28% (4)

0% (0)

0% (0)

Publikace

Základní otázky křesťanské etiky

překlad německého originálu, prosinec 2017, CDK

Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě

původní kolektivní monografie, listopad 2017, NLN

Gaudium et spes padesát let poté

kolektivní monografie SO ČBK březen 2016, CDK

Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu

autoři: Zeman/Šrajer/Kotvrda prosinec 2015, KN

Walter Kasper: Milosrdenství

překlad německého originálu červen 2015, CDK

Geert van Istendael: Farnost sv. Prekéra

překlad nizozemského originálu s komentáři členů SO ČBK listopad 2014, NLN

Sociální práce/Sociálna práca

odborné příspěvky členů SO, časopis (4/2014)