„Sociální nauka církve se stává základní směrnicí, která vytyčuje pravidla mající platnost i daleko za jejími vlastními hranicemi. Zmíněná pravidla je třeba v situaci pokračujícího rozvoje promýšlet v dialogu se všemi, kterým leží na srdci člověk a jeho svět. “

Benedikt XVI. Deus caritas est, čl. 27.

Videa na téma Pravdy

Sledujte naši sérii videí na téma Pravdy na našem Youtube kanálu.

Série videí na téma Pravda

Pracovní skupina pro sociální otázky při ČBK se v průběhu roku 2023 ve svých odborných seminářích věnovala tématu pravdy.

Polemika k protestu zemědelců

Když vidím řady těžkých traktorů, jak blokují silnice, vybaví se mi pole uježděná těmito stroji. Zhutněná půda málo propouští vodu do spodních vrstev; důsledkem je nedostatek spodních vod a při větších srážkách hrozí povodně. Zajímá to zemědělce, když oni chtějí vypěstovat a prodat co nejvíce? Jejich cílem bývá zisk. Z hlediska společnosti pak zajištění potravin.

Rovný přístup ke vzdělání

Otázka rovného přístupu ke vzdělání je dnes především otázkou sociální. O přístupu dětí ke kvalitnímu vzdělání často rozhodují finanční a organizační možnosti jejich rodičů.

Harmonogram akcí

Celý harmonogram

Rozhovor

Naše tipy

Naše videa

Publikace

PRÁCE: SOUDOBÉ TRENDY A VÝZVY

Nová publikace SO ČBK o lidské práci.

Synodalita v životě a poslání církve

Rádi bychom Vás v souvislosti s přípravami na biskupskou synodu upozornili na přínosnou publikaci "Synodalita v životě a poslání církve", kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Jedná se o překlad dokumentu Mezinárodní teologické komise "La sinodalità nella vita e nella missione della chiesa".

Vyšla nová kniha Mariána Sekeráka Modely a teorie demokracie s předmluvou Ivety Radičové

Název: Modely a teorie demokracie

Autor: Marián Sekerák

Nakladatelství: Centrum pro studium demokracie a kultury

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Amoris laetitia. Zlom, nebo kontinuita?

původní kolektivní monografie, listopad 2019, KNA

Základní otázky křesťanské etiky

překlad německého originálu, prosinec 2017, CDK

Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě

původní kolektivní monografie, listopad 2017, NLN

Gaudium et spes padesát let poté

kolektivní monografie SO ČBK březen 2016, CDK

Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu

autoři: Zeman/Šrajer/Kotvrda prosinec 2015, KN

Walter Kasper: Milosrdenství

překlad německého originálu červen 2015, CDK

Geert van Istendael: Farnost sv. Prekéra

překlad nizozemského originálu s komentáři členů SO ČBK listopad 2014, NLN

Sociální práce/Sociálna práca

odborné příspěvky členů SO, časopis (4/2014)

Jana Vacíková: Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie

Jana Vacíková, Západočeská univerzita, 2014 (1.) - brož., 144 str.