„Sociální nauka církve se stává základní směrnicí, která vytyčuje pravidla mající platnost i daleko za jejími vlastními hranicemi. Zmíněná pravidla je třeba v situaci pokračujícího rozvoje promýšlet v dialogu se všemi, kterým leží na srdci člověk a jeho svět. “

Benedikt XVI. Deus caritas est, čl. 27.

Sociální hřích a moje hříchy

Jiří Šenkýř

Blok přednášek pro veřejnost

SO ČBK pořádá v rámci svého semináře blok přednášek pro veřejnost. Bližší informace o programu a přednášejících se dozvíte na přiloženém plakátku. 

Synodní jednání SO ČBK (Jiří Zajíc)

Během měsíce března se i členové pracovní skupiny pro sociální otázky rozhodli uskutečnit dvě synodální setkání. S ohledem na naše „rozptýlení“ po českém území jsme využili možnost videokonference prostřednictvím Zoomu, kde jsou navíc v případě potřeby snadno uskutečnitelné paralelní debaty v samostatných „místnostech“. Nakonec se nás pokaždé sešlo sedm – muži i ženy, ve věkovém rozptylu od 25 do 75 let. Pro první setkání jsme zvolili téma Dialog, pro druhé Subsidiarita.

Publikace

Synodalita v životě a poslání církve

Rádi bychom Vás v souvislosti s přípravami na biskupskou synodu upozornili na přínosnou publikaci "Synodalita v životě a poslání církve", kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Jedná se o překlad dokumentu Mezinárodní teologické komise "La sinodalità nella vita e nella missione della chiesa".

Vyšla nová kniha Mariána Sekeráka Modely a teorie demokracie s předmluvou Ivety Radičové

Název: Modely a teorie demokracie

Autor: Marián Sekerák

Nakladatelství: Centrum pro studium demokracie a kultury

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Amoris laetitia. Zlom, nebo kontinuita?

původní kolektivní monografie, listopad 2019, KNA

Základní otázky křesťanské etiky

překlad německého originálu, prosinec 2017, CDK

Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě

původní kolektivní monografie, listopad 2017, NLN

Gaudium et spes padesát let poté

kolektivní monografie SO ČBK březen 2016, CDK

Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu

autoři: Zeman/Šrajer/Kotvrda prosinec 2015, KN

Walter Kasper: Milosrdenství

překlad německého originálu červen 2015, CDK

Geert van Istendael: Farnost sv. Prekéra

překlad nizozemského originálu s komentáři členů SO ČBK listopad 2014, NLN

Sociální práce/Sociálna práca

odborné příspěvky členů SO, časopis (4/2014)

Jana Vacíková: Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie

Jana Vacíková, Západočeská univerzita, 2014 (1.) - brož., 144 str.