„Sociální nauka církve se stává základní směrnicí, která vytyčuje pravidla mající platnost i daleko za jejími vlastními hranicemi. Zmíněná pravidla je třeba v situaci pokračujícího rozvoje promýšlet v dialogu se všemi, kterým leží na srdci člověk a jeho svět. “

Benedikt XVI. Deus caritas est, čl. 27.

Stanovisko k projednáváné novele exekučního řádu

Aktualizováno: Projednávání novely o exekučním zákoně na půdě PS bude pokračovat v pátek 16. 4.

 

Dnes (14.4.2021) se bude na plénu Sněmovny ve třetím čtení hlasovat o jednom z nejdůležitějších zákonů tohoto volebního období – novele exekučního řádu. Její podstatou je posun podoby exekucí z čistě soukromého byznysu v úřednější pojetí veřejné služby zahrnutím tří klíčových principů (1. koncentrace řízení neboli princip jeden dlužník – jeden exekutor; 2. nezávislost exekutora, kterého určuje soud; 3. teritorialita – řízení probíhá v kraji bydliště dlužníka).

Publikace

Amoris laetitia. Zlom, nebo kontinuita?

původní kolektivní monografie, listopad 2019, KNA

Základní otázky křesťanské etiky

překlad německého originálu, prosinec 2017, CDK

Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě

původní kolektivní monografie, listopad 2017, NLN

Gaudium et spes padesát let poté

kolektivní monografie SO ČBK březen 2016, CDK

Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu

autoři: Zeman/Šrajer/Kotvrda prosinec 2015, KN

Walter Kasper: Milosrdenství

překlad německého originálu červen 2015, CDK

Geert van Istendael: Farnost sv. Prekéra

překlad nizozemského originálu s komentáři členů SO ČBK listopad 2014, NLN

Sociální práce/Sociálna práca

odborné příspěvky členů SO, časopis (4/2014)