Dionigi Gianola je italský ekonom. Narodil se v roce 1976, vystudoval ekonomii a obchod na Katolické univerzitě Sacro Cuore v Miláně. Je ředitelem mezinárodní asociace Compagnia delle opere, která sdružuje přes 30 tisíc ziskových i neziskových společností ze 17 zemí pěti kontinentů. Patří k hlavním světovým protagonistům tzv. „civil economy“.

 

V rámci veřejné diskuze festivalu Meeting Brno (více informací na www.meetingbrno.cz (zvláště sekce veřejné debaty) vystoupil i italský ekonom Dionigi Gianola. Čeští čtenáři se s ním mohli seznámit v letošním rozhovoru pro Katolický týdeník, v němž se rozpovídal například o tom, jak je i v dnešní době, zaměřené na zisk, důležité nahlížet především na hodnotu každého člověka a znovuobjevovat ji v každém z nás.

Tématem festivalu Meeting Brno je „Hledání domova“. Co pro vás tento pojem znamená?

            Hledání domova je aktuální téma současné Evropy, jejíž hodnoty a tradice jsou v ohrožení. Vychází ze základního předpokladu, že člověk je tvor společenský. Je pro něj dobré navazovat vztahy s druhými a snažit se dohromady něco vytvářet. Budovat společný domov. Abychom mohli najít domov, musíme znovu  investovat do mezilidských vztahů. Vycházet si vstříc.

Vaše organizace Compagnia delle opere sdružuje přes 30 tisíc firem ze ziskového i neziskového sektoru po celém světě. Podporují vizi „společného dobra“. Můžete našim čtenářům činnost organizace přiblížit?

            V naší organizaci se snažíme propojit svět práce a hledání „společného dobra“. Žijeme ve společnosti, kde se mnoho rozhodnutí odvíjí od ekonomických záměrů. Ve skutečnosti je nezbytné začít od toho, co potřebuje člověk a z toho udělat výchozí bod. V dnešní době na práci pohlížíme jako na životní cíl – ve skutečnosti je však prostředkem. Zisku mnohé společnosti obětují vše, i za cenu vykořisťování svých zaměstnanců. Tomu se my snažíme předcházet. Pokud začneme znovu od člověka, tak se hodnoty vrátí na správné místo – i v ziskovém světě.

Jaký by měl podle vás být vztah ziskového a neziskového sektoru?

            Neziskový sektor by neměl být něčím podřadným, ale měl by rovnocenně spolupracovat se sektorem ziskovým a vzájemně se podporovat. Neziskový sektor a dobrovolnictví hraje důležitou roli uvnitř společnosti. U nás v Compagnia delle opere máme celé jedno odvětví zaměřené na sociální aktivity, jejichž podporu považujeme za nezbytnou při obnově společnosti.

Pomocí jakých prostředků toho chcete docílit?

            Nejpodstatnější je výchova a vzdělávání. Podporujeme začínající podnikatele a usilujeme o to, aby z nich vyrostly zralé osobnosti, které budou schopny brát na sebe odpovědnost. Neexistuje práce ani dílo, které by nezačínalo u konkrétního člověka. Naše asociace usiluje o vytváření pracovních míst a zlepšování podmínek. Tvoříme místa, kde lidé mohou růst a kde se mohou stýkat.

Máte příležitost setkávat se s lidmi, kterým vaše organizace pomáhá?

            Prostřednictvím sítě našich 36 poboček každodenně potkáváme jak ty, kteří pomoc zprostředkovávají, tak i ty, kteří ji jako klienti využívají. Podporujeme partnerství mezi neziskovými organizacemi v různých zemích, díky němuž si tyto mohou předávat zkušenosti.

Jak vám k tomu pomáhá křesťanská víra?

            Víra by se především neměla žít odděleně od skutečného života. Nejdůležitější věc pro nás jako pro křesťany je hodnota svědectví – žít ve společnosti jako svědci víry. A to zejména ve vztahu k druhým lidem. Jak říká papež František – není potřeba stavět nové zdi, ale budovat mosty. A o to se snažíme.

Festival Meeting Brno je inspirován italským festivalem přátelství mezi národy Meeting Rimini. Jaké je jeho letošní zaměření a čím nás může oslovit?

            Hlavní motto srpnového festivalu Meeting Rimini 2016 je „Ty jsi pro mě dobro“. Odsud je potřeba začít – dívat se na druhého jako na někoho, kdo nás může obohatit a může nám pomoci najít sebe sama. Během šesti dnů se prostřednictvím přednášek, workshopů, výstav i koncertů účastník dotkne témat hledání společného domova v Evropě, současné krize i hrozby terorismu ve světle naděje letošního roku Milosrdenství. Milosrdenství je most, který spojuje Boha a člověka a otevírá naše srdce naději.

Co vám účast na společné diskuzi Meetingu Brno přinesla?

            Podle mě to byla velmi zajímavá debata. I když jsme diskutující osoby z různých odlišných prostředí, žene nás vpřed touha dělat něco užitečného a hezkého pro společnost. A to je potom ten skutečný a pravý motiv, pro který stojí za to žít.

 

Rozhovor připravili Monika Bauchnerová a David Macek