V českém překladu je nyní k dispozici tzv. Dokument pro kontinentální etapu (DKE), tedy pracovní text shrnující dosavadní syntézy Synodálního procesu z celého světa. Dokument bude nyní základem pro další zamýšlení v rámci kontinentální etapy Synody o synodalitě.

Vedle samotného DKE byly do češtiny přeloženy i podpůrné dokumenty Biblické zdroje k synodalitě a Spiritualita synodality. Celý článek naleznete v odkazu.