Jiří Šenkýř

     Pravda, kterou hledáme, je pravda o člověku. Chceme vědět, jak má člověk žít, aby naplnil svůj život.                  Ježíš zjevil milosrdného Boha jako Otce, Otce všeho, co je, Otce, který je pro nás. Svým způsobem života Ježíš ukázal pravdu o životě. Všichni jsme dětmi jednoho Otce, jsme bratři a sestry, nikdo není vyloučen. Jiná pravda není. Ježíš je Pravda.                                                                                                                                                 
      Bůh Otec je svobodný, nikomu nepodléhá. Stvořil nás ke svému obrazu. Stvořil nás svobodné. Ve svobodě je důstojnost člověka. Tak velkorysý je Hospodin. Duch svatý je Vztah, Láska Otce a Syna. Vztah propojuje bytosti, které prožívají pravdu a svobodu. Trojice Pravda – Svoboda – Vztahy je odrazem Trojjediného Boha.
     Jak se dobrat niterné Ježíšovy pravdy? Evangelia zachytila Ježíšův život a jeho učení. Jak však ve svobodě číst Písmo? Evangelia byla napsána v jiné, nám málo známé, kultuře. Problém je v překladu do dnešního jazyka, který do jisté míry bohatství textu omezuje.
     Katechismus zachycuje dlouhou tradici nauky církve. Nauky, která ne vždy dostatečně rychle reaguje na nové výzvy. Postavení žen se stále odvozuje od nauky církevních učitelů, kteří nahlíželi na ženu jako nižšího tvora, než je muž. Jak je možné, že tito učitelé selhali v tak zásadní otázce? Přitom dobře znali evangelia a věděli, jak se Ježíš choval k ženám. Není naším prvním pocitem při práci s katechismem strach, když s něčím nesouhlasíme?
    Láska, vztah k Bohu, lidem i ostatním tvorům, ať živým či neživým, zastřešuje pravdu a svobodu. Hledá Kristovu přítomnost. Hledá ji v eucharistii, v manželství, tam kde jsou dva nebo tři shromážděni v Kristově jménu. Hledá ji v kosmu i v přírodě kolem nás.
     V praxi se však častěji prosazuje pokroucená pravda a nesvoboda. Ne jen v našem osobním životě, ale i ve velké tradici církve. Ježíš pověřil Petra úkolem, jiným pak Marii z Magdaly. Petrovo pověření se předává z papeže na papeže, pověření Marie zaniklo. Nenastal čas na jeho obnovení? Naše zvyklosti jsou snad největší překážkou. Jsme spokojeni, když všechno děláme tak, jak se to vždy dělalo. Tím nahrazujeme naslouchání Duchu svatému, který nás chce přivést k Pravdě a ke Svobodě. I psané slovo může být někdy na překážku
živému slovu Ducha svatého.
     Kéž je naší životní radostí setkání s Kristem v jeho mnohovrstevnaté přítomnosti.