Vláda zvažuje možné přijetí návrhu exekutorů o rozšíření systému srážek z příjmu a o tzv. fixní srážce, s cílem provádění srážek exekutory i u nízkopříjmových dlužníků. Nevládní organizace proti tomuto návrhu vydaly prohlášení s nesouhlasem, ke kterému se připojujeme. 

Vláda zvažuje možné přijetí návrhu exekutorů o rozšíření systému srážek z příjmu a o tzv. fixní srážce, s cílem provádění srážek exekutory i u nízkopříjmových dlužníků. Fixní srážka se má dotknout dlužníky s legálními příjmy, bez ohledu na jejich výši včetně starobních a invalidních důchodců.

V základní variantě má činit 1.890 Kč.

Návrh by vedl zejména k:

- Penalizaci legálně pracujících dlužníků, návrh totiž nepostihuje ty, kteří pracují mimo legální ekonomiku,

- dalšímu vytlačování zadlužených lidí do šedé ekonomiky,

- riziku extrémní chudoby zejména důchodců či samoživitelů včetně jejich dětí,

- zanedbatelnému zvýšení splátek věřitelům v porovnání s celospolečenskými náklady na řešení problémů ztráty bydlení a nedostatku financí na základní životní potřeby.

Efektivnější cestou k vyšší vymahatelnosti dluhů by přitom bylo výraznější zvýšení minimální mzdy a lepší postihování práce načerno.

Více v prohlášení nevládních organizací: RUBIKON Centrum, Člověk v tísni, Institut prevence a řešení předlužení, Charita Česká republika a Rada seniorů ČR, z.s.s

Převzato z: Institut prevence a řešení předlužení