Otázka rovného přístupu ke vzdělání je dnes především otázkou sociální. O přístupu dětí ke kvalitnímu vzdělání často rozhodují finanční a organizační možnosti jejich rodičů.

Děti z chudších poměrů, které si nemohou dovolit např. placenou přípravu na přijímačky na gymnázium, mají díky tomu menší šanci se na gymnázium dostat. Děti nemůžou dojíždět do lepší školy, nebo odborně zaměřené školy podle jejich výběru. A často musí chodit do horší nebo jinak specializované školy, která je blíž jejich bydlišti.

Stát tak zakopává talenty mnohých dětí a prohlubuje propast mezi bohatými a chudými v tak důležité oblasti, jako je vzdělávání

Více informací ve článku: https://www.paqresearch.cz/post/tisice-zrizovatelu-skol?fbclid=IwAR2YQDjPTEh6bZdgVSuWkot43CS24m6EC3GyUhBz44RA2eTohS-nBrOn2cc