Možná někteří z Vás váháte, zda jít k 2. kolu prezidentských voleb a komu dát svůj hlas. Možná na Vás doléhá uměle vytvářený strach, který Vám brání ve svobodné a odpovědné volbě. Neradíme Vám koho máte volit, jen si dovolíme připomenout, že demokracie stojí a padá s hodnotami, na kterých je postavena. Patří k nim úcta k pravdě a druhému člověku, k různosti názorů a přesvědčení, ochota k dialogu, slušnost, věrohodnost, respekt k institucím a zákonům. Proto Vás prosíme, běžte k volbám, a svojí volbou podpořte tyto hodnoty, které jsou základem naší pokojné budoucnosti a prosperity. Děkujeme!
„Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat kupředu bez ohledu na kohokoli, je rozsévat beznaděj a ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot. Dnes se v mnohých zemích staly politickými prostředky přehánění, extrémismus a polarizace. Strategie výsměchu, podezřívání a nelítostné kritiky se rozmanitým způsobem používá k tomu, aby bylo druhým upíráno právo na existenci nebo na svůj názor. Nebere se v úvahu jimi předkládaná pravda a hodnoty, čímž se společnost ochuzuje a podrobuje aroganci mocných. Politika už zdaleka není zdravou diskusí o dlouhodobých plánech k rozvoji všech a ke společnému dobru, ale pouhou kombinací marketingových technik zaměřenou na okamžité výsledky, jejímž prvořadým cílem je diskreditovat druhé. Diskuse v rámci tohoto ubohého vzájemného osočování degeneruje do neustálých kontroverzí a konfrontací“.
sociální encyklika papeže Františka, Fratelli tutti, 2020, čl. 15