European Sunday Alliance vydává nový Manifest propagující neděli bez práce pro všechny

V návaznosti na Evropský den za neděli bez práce (3. března) vydala Evropská nedělní aliance (ESA) v pátek 1. března 2024 nový manifest zdůrazňující, že „synchronizovaný čas odpočinku je účinným nástrojem v boji proti osamělosti a vyzdvihuje jeho význam pro duševní zdraví pracovníků“. 

Kromě toho s ohledem na nadcházející volby do EU v červnu 2024 vyzývá Evropská nedělní aliance poslance Evropského parlamentu a kandidáty do evropských voleb, aby podpořili Manifest jejího řídícího výboru a uznali hodnotu zavedení společného týdenního dne odpočinku, tradičně v neděli, na úrovni EU pro všechny občany.

V minulých dnech spustila Evropská nedělní aliance videokampaň, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí mezi politickými vůdci EU a vnitrostátními politickými představiteli i soukromými občany o pozitivních účincích společného dne odpočinku v týdnu. Všechna videa lze sledovat na účtech ESA na sociálních sítích –Twitter  a  Facebook – nebo na COMECE YouTube .

Na seznamu europoslanců, kteří propagují kampaň ESA, jsou: Miriam Lexmann (EPP – Slovensko), která je zároveň hlavním sponzorem Aliance, Gabriele Bischoff (S&D – Německo), Tomáš Zdechovský (EPP – Česká republika), Michaela Šojdrová (EPP, Česká republika), Katrin Langensiepen (Zelení – Německo), Evelyn Regner (S&D, Rakousko), Dragoș Pîslaru (Renew Europe, Rumunsko), Dennis Radtke (EPP, Německo), Brando Benifei (S&D, Itálie).

Evropská nedělní Aliance (ESA) je široká síť více než 100 národních nedělních aliancí, odborů, organizací zaměstnavatelů, sdružení občanské společnosti, církví a náboženských komunit v Evropské unii. Aliance se zavázala zvyšovat povědomí o jedinečné hodnotě neděle pro naši společnost a o důležitosti společného dne odpočinku. COMECE je jejím zakládajícím členem.

Originální text nového manifestu  

Pracovní český překlad znění manifestu

Navštivte webové stránky aliance


Převzato z: COMECE Newsletter | 8 March 2024