Pracovní skupina pro sociální otázky při ČBK se v průběhu roku 2023 ve svých odborných seminářích věnovala tématu pravdy.

Snažila se poodhalit jeho komplexnost při nezbytném rozlišování jeho jednotlivých rovin a významů. Reflektovala pravdu z pohledu filosofie, křesťanství, etiky, přírodních věd. Zamýšlela se nad jejím významem v digitálním světě, v oblasti médii a běžného života. Dílčí výstupy z  diskusí nabízí krátká videa, která jsou zde  k dispozici. Tyto výstupy mohou být podnětem k dalším odborným debatám, k uvědomění si toho, že pravda je v životě člověka důležitá včetně s tím spojené nezbytností jejího trvalého poctivého hledání a respektu k ní, což zároveň vyžaduje úctu jednoho ke druhému.    

Jindřich Šrajer

Celá série na Youtube kanálu Sociální nauka ČBK