Rozhovor

Hlavní stránka > Rozhovor

... být trvalým světlem v pastoraci rodin...

20.12.2018

... být trvalým světlem v pastoraci rodin...
V malé anketě se ptáme na postřehy a dojmy některých z účastníků konference věnované Amoris laetitia (Č. Budějovice, 9.-10. listopadu 2018). Výběr byl do značné míry náhodný, velkou roli hrála ochota odpovídat, o níž se ukázalo, že vůbec není samozřejmá. Reprezentativnost daného vzorku spočívá snad jen v tom, že odpovídají lidé z různých regionů, muži i ženy, laici stejně jako příslušníci církevní hierarchie. více

A my se divíme, že vysycháme... (Jan Pokorný)

27.10.2018

A my se divíme, že vysycháme... (Jan Pokorný)
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., rostlinný fyziolog, VŠ-pedagog, od r. 1974 vědecký pracovník v Botanickém ústavu AV v Třeboni. Spoluzakladatel (1998) a ředitel společnosti ENKI, která se zaměřuje na obnovu krajiny, obnovitelné zdroje energií, rybniční hospodaření, ekologii mokřadů a návrat vody do krajiny. Je autorem četných vědeckých publikací a řešitel národních a mezinárodních projektů. více

Jediná fungující cesta je podle mne ta dlouhá.... (L. Niedermayer)

7.6.2018

Jediná fungující cesta je podle mne ta dlouhá.... (L. Niedermayer)
RNDr. Luděk Niedermayer, ekonom, europoslanec. V Evropském parlamentu vede společnou delegaci poslanců TOP 09/STAN a KDU-ČSL. Místopředseda Hospodářského a měnového výboru, náhradník ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Člen Zvláštního výboru pro finanční kriminalitu, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky, též spoluzpravodaj závěrečné zprávy. více

Devastaci úcty k člověku jsme stále ještě nepřekonali... (Jitka Seitlová)

9.4.2018

Devastaci úcty k člověku jsme stále ještě nepřekonali... (Jitka Seitlová)
RNDr. Jitka Seitlová, senátorka, vystudovala přírodovědeckou fakultu v Brně a řadu let působila v oblasti legislativy ochrany životního prostředí. Její politické začátky se datují od roku 1995, práce v Senátu od roku 1996. Věnuje se oblasti životního prostředí, veřejné a státní správy. Na základě jejího návrhu byl například do právního systému o jednání parlamentu ČR zaveden institut veřejného slyšení, či v trestním právu nástroje ochrany před domácím násilím. více

Snažme se o změny v čase, který je důležitější než prostor... (Tomáš Holub)

20.2.2018

Snažme se o změny v čase, který je důležitější než prostor... (Tomáš Holub)
Mons. Tomáš Holub, Th.D., od dubna 2016 plzeňský sídelní biskup. Na kněze vysvěcen r. 1993, o pět let později se stává prvním českým vojenským kaplanem. R. 2008 obhajuje dizertační práci na téma "Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce". Od r. 2011 vykonával funkci generálního vikáře ČBK. Biskupské heslo: "Kdo miluje, poznává Boha" (1 J 4, 7). více

Na přízemnost společnost nakonec doplatí... (Jiří Grygar)

19.1.2018

Na přízemnost společnost nakonec doplatí... (Jiří Grygar)
RNDr. Jiří Grygar, CSc. je vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a zakladatelem a členem mnoha vědeckých společností. Působí v celé řadě vědeckých rad a výborů i v redakčních radách časopisů a je držitelem velkého množství ocenění. Veřejnosti je znám jako neúnavný popularizátor přírodních věd, především astronomie. více

Chceme dostat vědu z poslucháren do ulic... (Jakub Múčka)

21.12.2017

Chceme dostat vědu z poslucháren do ulic... (Jakub Múčka)
Jakub studuje magisterský program východoevropských studií na FF UK v Praze. Odborně se věnuje ruskému filosofickému myšlení. Je předsedou organizace Online encyklopedie migrace, z.s., kterou původně také spolu s kolegy ze Studentského hnutí za solidaritu zakládal. více

Náboženství musejí být součástí řešení ... (Pavel Hošek)

30.10.2017

Náboženství musejí být součástí řešení ... (Pavel Hošek)
Prof. Pavel Hošek Ph.D.: vedoucí katedry religionistiky Evangelické teologické fakulty. Zabývá se vztahem teologie a kultury, teologie a vědy o náboženství a též předpoklady dialogu mezi náboženstvími . Některé z jeho knih: C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004); Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005); Židovská teologie křesťanství (2011) či Islám jako výzva pro křesťany (2016). více

Spíš než v USA hrozí dlouhodobá deformace systému u nás (Roman Míčka)

6.9.2017

Spíš než v USA hrozí dlouhodobá deformace systému u nás (Roman Míčka)
PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. je odborným asistentem na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce TF JU v Č. Budějovicích. Zabývá se zejména sociální etikou a sociálním učením církve, americkým politickým katolicismem, vztahy mezi politikou, ekonomií a náboženstvím. více

Vášnivý euroskeptický postoj vnímám jako selhání... (Ivan Pilip)

24.6.2017

Vášnivý euroskeptický postoj vnímám jako selhání... (Ivan Pilip)
Ing. Ivan Pilip je český ekonom a politik, v devadesátých letech ministr školství, mládeže a tělovýchovy, poté ministr financí. Od roku 2004 do července 2007 byl viceguvernérem (viceprezidentem) Evropské investiční banky. V současné době své politické aktivity omezuje na poradenství pro KDU-ČSL a návrat do politického světa nechystá. více

Pomáhat se musí umět (Jan Graubner)

9.5.2017

Pomáhat se musí umět (Jan Graubner)
Mons. Jan Graubner - olomoucký arcibiskup, moravský metropolita. Zasloužil se o navázání na tradici velehradských poutí. Zaštiťuje projekt "Dny lidí dobré vůle", který prezentuje charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla, vycházející z hodnot, jež k nám přinesli Cyril a Metoděj. A spoustu dalšího... více

Vůči institucím jsou Češi poměrně skeptičtí (Dana Hamplová)

28.3.2017

Vůči institucím jsou Češi poměrně skeptičtí (Dana Hamplová)
Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. působí na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR a na Katedře sociologie FF UK, kde přednáší sociální stratifikaci, sociologii rodiny a sociologii kultury a náboženství. Pobývala na několika zahraničních stážích a studijních pobytech. Tip na knihu: "Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí" (2013). více