Rozhovor

Hlavní stránka > Rozhovor

Aktivně, kriticky, ne však poraženecky (Jiří Zajíc)

23.12.2019

Aktivně, kriticky, ne však poraženecky (Jiří Zajíc)
Původním vzděláním matematik. Od r. 1968 v rámci skautingu (a jeho transformované podoby během 70, a 80. let 20. st.) se zabývá výchovou dětí a dospívajících. V 80. letech působil v ilegálním týmu pro katechezi. V r. 1990 založil Redakci náboženského života v Českém rozhlasu, kde pracoval 12 let. více

Přímou demokracii nelze opřít o párky a pivo zdarma

15.7.2019

Přímou demokracii nelze opřít o párky a pivo zdarma
PhDr. Markéta SEDLÁČKOVÁ, Ph.D. vystudovala sociologii na FF UK a politologii na Sciences-Po v Paříži. Vyučuje na Katedře sociologie FF UK a badatelsky působí v Sociologickém ústavu AV ČR. Autorka článků na téma důvěra, sociální kapitál a demokracie, stěžejní publikací je kniha "Důvěra a demokracie: přehled sociologických teorií od Tocquevilla po postkomunistickou transformaci“. Místopředsedkyně Akademické YMCY a členka redakční rady Křesťanské revue. více

Jak dělat svět krásnějším... (Vladimír Ledvina)

10.4.2019

Jak dělat svět krásnějším... (Vladimír Ledvina)
Mgr. Vladimír Ledvina se jako vystudovaný ekolog profesně věnuje zahradní a krajinářské tvorbě a poskytuje odborné konzultace v oblasti ochrany přírody a krajiny a zahradní a krajinářské tvorby. Konkrétně to znamená, že kupříkladu mapuje biologický potenciál krajiny, podává návrhy na ozelenění veřejných prostranství, dělá dendrologické průzkumy či prakticky realizuje plány revitalizace zahrad a parků. více

... být trvalým světlem v pastoraci rodin...

20.12.2018

... být trvalým světlem v pastoraci rodin...
V malé anketě se ptáme na postřehy a dojmy některých z účastníků konference věnované Amoris laetitia (Č. Budějovice, 9.-10. listopadu 2018). Výběr byl do značné míry náhodný, velkou roli hrála ochota odpovídat, o níž se ukázalo, že vůbec není samozřejmá. Reprezentativnost daného vzorku spočívá snad jen v tom, že odpovídají lidé z různých regionů, muži i ženy, laici stejně jako příslušníci církevní hierarchie. více

A my se divíme, že vysycháme... (Jan Pokorný)

27.10.2018

A my se divíme, že vysycháme... (Jan Pokorný)
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., rostlinný fyziolog, VŠ-pedagog, od r. 1974 vědecký pracovník v Botanickém ústavu AV v Třeboni. Spoluzakladatel (1998) a ředitel společnosti ENKI, která se zaměřuje na obnovu krajiny, obnovitelné zdroje energií, rybniční hospodaření, ekologii mokřadů a návrat vody do krajiny. Je autorem četných vědeckých publikací a řešitel národních a mezinárodních projektů. více

Jediná fungující cesta je podle mne ta dlouhá.... (L. Niedermayer)

7.6.2018

Jediná fungující cesta je podle mne ta dlouhá.... (L. Niedermayer)
RNDr. Luděk Niedermayer, ekonom, europoslanec. V Evropském parlamentu vede společnou delegaci poslanců TOP 09/STAN a KDU-ČSL. Místopředseda Hospodářského a měnového výboru, náhradník ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Člen Zvláštního výboru pro finanční kriminalitu, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky, též spoluzpravodaj závěrečné zprávy. více

Devastaci úcty k člověku jsme stále ještě nepřekonali... (Jitka Seitlová)

9.4.2018

Devastaci úcty k člověku jsme stále ještě nepřekonali... (Jitka Seitlová)
RNDr. Jitka Seitlová, senátorka, vystudovala přírodovědeckou fakultu v Brně a řadu let působila v oblasti legislativy ochrany životního prostředí. Její politické začátky se datují od roku 1995, práce v Senátu od roku 1996. Věnuje se oblasti životního prostředí, veřejné a státní správy. Na základě jejího návrhu byl například do právního systému o jednání parlamentu ČR zaveden institut veřejného slyšení, či v trestním právu nástroje ochrany před domácím násilím. více

Snažme se o změny v čase, který je důležitější než prostor... (Tomáš Holub)

20.2.2018

Snažme se o změny v čase, který je důležitější než prostor... (Tomáš Holub)
Mons. Tomáš Holub, Th.D., od dubna 2016 plzeňský sídelní biskup. Na kněze vysvěcen r. 1993, o pět let později se stává prvním českým vojenským kaplanem. R. 2008 obhajuje dizertační práci na téma "Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce". Od r. 2011 vykonával funkci generálního vikáře ČBK. Biskupské heslo: "Kdo miluje, poznává Boha" (1 J 4, 7). více

Na přízemnost společnost nakonec doplatí... (Jiří Grygar)

19.1.2018

Na přízemnost společnost nakonec doplatí... (Jiří Grygar)
RNDr. Jiří Grygar, CSc. je vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a zakladatelem a členem mnoha vědeckých společností. Působí v celé řadě vědeckých rad a výborů i v redakčních radách časopisů a je držitelem velkého množství ocenění. Veřejnosti je znám jako neúnavný popularizátor přírodních věd, především astronomie. více

Chceme dostat vědu z poslucháren do ulic... (Jakub Múčka)

21.12.2017

Chceme dostat vědu z poslucháren do ulic... (Jakub Múčka)
Jakub studuje magisterský program východoevropských studií na FF UK v Praze. Odborně se věnuje ruskému filosofickému myšlení. Je předsedou organizace Online encyklopedie migrace, z.s., kterou původně také spolu s kolegy ze Studentského hnutí za solidaritu zakládal. více

Náboženství musejí být součástí řešení ... (Pavel Hošek)

30.10.2017

Náboženství musejí být součástí řešení ... (Pavel Hošek)
Prof. Pavel Hošek Ph.D.: vedoucí katedry religionistiky Evangelické teologické fakulty. Zabývá se vztahem teologie a kultury, teologie a vědy o náboženství a též předpoklady dialogu mezi náboženstvími . Některé z jeho knih: C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004); Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005); Židovská teologie křesťanství (2011) či Islám jako výzva pro křesťany (2016). více

Spíš než v USA hrozí dlouhodobá deformace systému u nás (Roman Míčka)

6.9.2017

Spíš než v USA hrozí dlouhodobá deformace systému u nás (Roman Míčka)
PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. je odborným asistentem na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce TF JU v Č. Budějovicích. Zabývá se zejména sociální etikou a sociálním učením církve, americkým politickým katolicismem, vztahy mezi politikou, ekonomií a náboženstvím. více