Rozhovor

Hlavní stránka > Rozhovor

Vášnivý euroskeptický postoj vnímám jako selhání... (Ivan Pilip)

24.6.2017

Vášnivý euroskeptický postoj vnímám jako selhání... (Ivan Pilip)
Ing. Ivan Pilip je český ekonom a politik, v devadesátých letech ministr školství, mládeže a tělovýchovy, poté ministr financí. Od roku 2004 do července 2007 byl viceguvernérem (viceprezidentem) Evropské investiční banky. V současné době své politické aktivity omezuje na poradenství pro KDU-ČSL a návrat do politického světa nechystá. více

Pomáhat se musí umět (Jan Graubner)

9.5.2017

Pomáhat se musí umět (Jan Graubner)
Mons. Jan Graubner - olomoucký arcibiskup, moravský metropolita. Zasloužil se o navázání na tradici velehradských poutí. Zaštiťuje projekt "Dny lidí dobré vůle", který prezentuje charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla, vycházející z hodnot, jež k nám přinesli Cyril a Metoděj. A spoustu dalšího... více

Vůči institucím jsou Češi poměrně skeptičtí (Dana Hamplová)

28.3.2017

Vůči institucím jsou Češi poměrně skeptičtí (Dana Hamplová)
Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. působí na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR a na Katedře sociologie FF UK, kde přednáší sociální stratifikaci, sociologii rodiny a sociologii kultury a náboženství. Pobývala na několika zahraničních stážích a studijních pobytech. Tip na knihu: "Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí" (2013). více

Biologové broukům nožičky nepočítají ... (Josef Rajchard)

27.2.2017

Biologové broukům nožičky nepočítají ... (Josef Rajchard)
Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. působí na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od roku 1991 na katedře ochrany přírody a rybářství, později ekologie, nyní biologických disciplín. Od roku 2005 je vedoucím Katedry biologických disciplín. Jeho odborným zaměřením je zoologie a ekologie. více

"... a já se ptám: Musí běžný občan nenávidět?!" (Magdaléna Vašáryová)

18.1.2017

"... a já se ptám: Musí běžný občan nenávidět?!" (Magdaléna Vašáryová)
Mgr. Magdaléna Vašáryová vystudovala sociologii na FIF UK v Bratislavě, od roku 1970 působila jako herečka (1983–90 ve Slovenském národním divadle). V letech 1990–93 vykonávala post velvyslankyně ČSFR v Rakousku, 2000–2005 byla velvyslankyní Slovenska v Polsku. Posledních deset let působila jako poslankyně Národní rady Slovenska. více

Dobročinnost patří ke křesťanství stejně jako návštěva nedělních bohoslužeb... (Michal Opatrný)

28.11.2016

Dobročinnost patří ke křesťanství stejně jako návštěva nedělních bohoslužeb... (Michal Opatrný)
Mgr. Michal Opatrný, Dr.theol. vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Věnuje se praktické teologii, je autorem knih "Sociální práce a teologie: Inspirace a podněty sociální práce pro teologii" a "Charita jako místo evangelizace". Předsedá redakční radě časopisu Caritas et Veritas. více

To, co se ve světě děje, staví křesťany do centra dění (Jindřich Šrajer)

25.10.2016

To, co se ve světě děje, staví křesťany do centra dění (Jindřich Šrajer)
Doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol., teologický etik. Věnuje se zejména etice manželství, etice sociální práce a sociálnímu učení církve. Vyučuje na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce na Teologické fakultě JU v Č. Budějovicích. Jako kněz je také členem salesiánského řádu a pastoračně činný ve farnosti. V současnosti zastává funkci vedoucího SO ČBK. více

Solidarita jako dobrovolný akt (Jiří Schwarz)

1.9.2016

Solidarita jako dobrovolný akt (Jiří Schwarz)
Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.: ředitel Centra ekonomických a tržních analýz (CETA), člen správní rady Anglo-American University (AAU), L’Institut de Recherches Economiques et Fiscales (IREF), člen správní rady Akenerji, a.s., člen dozorčí rady Expobank, a.s.; též člen Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV), bývalý děkan NF VŠE v Praze a prezident Liberálního institutu. více

Práce je ve skutečnosti jenom prostředkem... (Dionigi Gianola)

9.7.2016

Práce je ve skutečnosti jenom prostředkem...  (Dionigi Gianola)
Dionigi Gianola je italský ekonom. Narodil se v roce 1976, vystudoval ekonomii a obchod na Katolické univerzitě Sacro Cuore v Miláně. Je ředitelem mezinárodní asociace Compagnia delle opere, která sdružuje přes 30 tisíc ziskových i neziskových společností ze 17 zemí pěti kontinentů. Patří k hlavním světovým protagonistům tzv. „civil economy“. více

Evropa může vycházet ze zkušeností dobrých příkladů (Petr Štica)

1.6.2016

Evropa může vycházet ze zkušeností dobrých příkladů (Petr Štica)
ThLic. Petr Štica, Th.D., teolog. Profesní zaměření: křesťanská sociální etika, politická etika, etika migrace. V současnosti je odborným asistentem na KTF v Münsteru (Institut für Christliche Sozialwissenschaften der Universität Münster); též členem Teologického vědeckého kolegia v Erfurtu. více

  |   Počet komentářů: 0

... a držet se co nejdál od moci, mocných (Petr Pithart)

27.4.2016

... a držet se co nejdál od moci, mocných (Petr Pithart)
Doc. JUDr. Petr Pithart, d.h.c., politik, po sametové revoluci krátce poslanec za OF, bývalý předseda české vlády v rámci federace, též předseda a dlouholetý místopředseda Senátu Parlamentu ČR, člen KDU-ČSL. Dlouhé roky vedl společnost Bernarda Bolzana, věnující se od 90. let česko-německým vztahům. Působí jako docent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. více

Činnost Charity je dílem samotné církve (L. Curylo)

24.3.2016

Činnost Charity je dílem samotné církve (L. Curylo)
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, český politik, člen KDU-ČSL, studoval na Filosofické fakultě v Ostravě a na Cyrilometodějské TF UP v Olomouci. Od r. 2013 jej ČBK jmenovala ředitelem Charity ČR. Od r. 2015 je také členem Výkonného výboru Charity Evropa a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Žije v Ostravě. více