Rozhovor

Hlavní stránka > Rozhovor

Věřím ve smysl křesťansko-muslimského dialogu (L. Kropáček)

24.2.2016

Věřím ve smysl křesťansko-muslimského dialogu (L. Kropáček)
Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. donedávna působil jako profesor v Ústavu Blízkého Východu a Afriky University Karlovy. K jeho hlavním tématům patří kultura a myšlení islámského světa, postavení islámu v Evropě dnes, dějiny Blízkého východu, dějiny a kultura Afriky a v neposlední řadě vztah křesťanství a islámu. více

Nepochybuji, že pomáhat lidem má smysl (Martin Rozumek)

18.1.2016

Nepochybuji, že pomáhat lidem má smysl (Martin Rozumek)
JUDr. Martin Rozumek je ředitelem nevládní, neziskové, humanitární Organizace pro pomoc uprchlíkům, založené r. 1991 v Praze jako občanské sdružení. Organizace má pobočky v Brně a v Plzni. A jejich krédo? Chápat migraci spíš jako příležitost než jako problém.... více

  |   Počet komentářů: 0

Vždycky jsem dělal, co jsem mohl .... (J. Plocek & L. Rychetník)

7.12.2015

Vždycky jsem dělal, co jsem mohl .... (J. Plocek & L. Rychetník)
JUDr. Josef Plocek (1925) je emeritní člen SO, katolický laický aktivista, bojovník proti fašismu a komunismu; Ing. Luděk Rychetník, CSc. (1933) je ekonom žijící od r. 1968 v emigraci, stálý člen SO, aktivně se podílející na obnově společnosti u nás po r. 1989. více

  |   Počet komentářů: 0

Rodina jako životní téma (Josef Zeman)

16.10.2015

Rodina jako životní téma (Josef Zeman)
PhDr. Josef Zeman, CSc.: psycholog, psychoterapeut, certifikovaný manželský a rodinný poradce. Zakladatel a dlouholetý vedoucí Manželské a rodinné poradny Bethesda, Brno. Odborně se zaměřuje na vztahové a rodinné problémy, věnuje se související publikační a přednáškové činnosti. více

  |   Počet komentářů: 0

Hlavně se nesnažit vypít moře ... (Daniel Kroupa)

28.8.2015

Hlavně se nesnažit vypít moře ... (Daniel Kroupa)
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., filosof, vysokoškolský pedagog, politik, signatář Charty 77, šestinásobný otec. V 90. letech poslanec Federálního shromáždění, později senátor i předseda ODA. Člen předsednictva Unie evropských federalistů. Specializuje se na politickou filosofii. více

  |   Počet komentářů: 0

Ekonomické souvislosti (Ilona Švihlíková)

23.6.2015

Ekonomické souvislosti (Ilona Švihlíková)
Doc. Ilona Švihlíková, Ph.D., výrazná česká ekonomka. Zabývá se mezinárodními ekonomickými vztahy, aspekty globalizace, měnovými otázkami, energetickou bezpečností a obecně souvislostí mezi ekonomikou a politikou (zejména daňová problematika). Je koordinátorkou občanské iniciativy Alternativa Zdola. více

  |   Počet komentářů: 0

Sedmero otázek na ekonoma (Lubomír Mlčoch)

20.5.2015

Sedmero otázek na ekonoma (Lubomír Mlčoch)
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., český ekonom, profesor Univerzity Karlovy, reprezentant institucionální ekonomie, katolík angažující se ve prospěch křesťanské sociální etiky a sociální nauky církve, člověk vyznávající dobrovolnou skromnost... více

  |   Počet komentářů: 0

Ochrana přírody i společenský rozvoj .... (Bedřich Moldan)

14.4.2015

Ochrana přírody i společenský rozvoj .... (Bedřich Moldan)
Na otázky odpovídá Prof. RNDr. B. Moldan, CSc., český geochemik, ekolog, první český ministr životního prostředí, publicista a politik, který sehrál významnou roli při tvorbě české ekologické legislativy po listopadu roku 1989. Angažuje se ve vedení Centra pro otázky životního prostředí (Karlova univerzita). více

  |   Počet komentářů: 0

Děkuji, jen stručně ... (Mons. Tomáš Holub)

23.3.2015

Děkuji, jen stručně ... (Mons. Tomáš Holub)
Čas na několik otázek si udělal generální sekretář ČBK, který se kromě výkonu své funkce angažuje například i ve vedení křesťanských kurzů pro mládež JUMP, hojně přednáší, podílí se na meditačních kurzech pro mládež a manžele, pastoračně doprovází a je za katolickou církev možná tou nejviditelnější mediální postavou u nás. více

Pane biskupe, ještě 3 otázky, prosím... (Václav Malý)

1.7.2014

Pane biskupe, ještě 3 otázky, prosím... (Václav Malý)
Vyjádření mons. Václava Malého k bezdomovectví zřetelně ukázalo, že pan biskup nevnímá daný jev primárně jako "technicky řešitelnou problematiku", nýbrž jako bídu, úpadek, smutek a beznaděj konkrétních lidí. Odpovědi na následující otázky k tématu tento postoj dokreslují. více