Dokument eticky a sociálně zodpovědného investování v církvi přijaté Českou biskupskou konferencí byl vytvořen ve spolupráci s SO ČBK a projednán na plenárním zasedání ČBK v červenci 2022 jako doporučující materiál k investičním aktivitám církve.