Témata

V současné době je skupina strukturována do odborných grémii, která rozpracovávají vybraná aktuální témata v kontextu sociálního učení církve. Každé grémium se skládá z několika participantů a má svého odborného garanta, který práci koordinuje. Zpracované výstupy mají být zúročeny vzhledem k církvi a veřejnosti (publikace, konference, mediální výstupy).

Témata: 

  • "Integrální antropologie a ekologie"; garant Jindřich Šrajer; participanti Hana Čížková, Karel Sládek, Vladimír Ledvina
  • "Digitální kultura"; garant Jiří Šenkýř; participant Bolek Vraný
  • "Krize bydlení"; garant Jakub Jinek; participanti Tomáš Vyhnánek, Pavol Minárik, Otakar Hampl, Adam Křístek
  • "Aktivizace společnosti"; garant Petr Štica; participant Jiří Zajíc
  • "Metody vládnutí založené na subsidiaritě"; garant David Macek.