Témata

V současné době je skupina strukturována do odborných grémii, která rozpracovávají vybraná aktuální témata v kontextu sociálního učení církve. Každé grémium se skládá z několika participantů a má svého odborného garanta, který práci koordinuje. Zpracované výstupy mají být zúročeny vzhledem k církvi a veřejnosti (publikace, konference, mediální výstupy).

Témata: 

 • "Integrální antropologie a ekologie"; garant Jindřich Šrajer; participanti Hana Čížková, Karel Sládek, Vladimír Ledvina
 • "Digitální kultura"; garant Jiří Šenkýř; participant Bolek Vraný
 • "Krize bydlení"; garant Jakub Jinek; participanti Tomáš Vyhnánek, Pavol Minárik, Otakar Hampl, Adam Křístek
 • "Aktivizace společnosti"; garant Petr Štica; participant Jiří Zajíc
 • "Metody vládnutí založené na subsidiaritě"; garant David Macek.


Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE