Světlo víry pro budování společnosti naplněné nadějí.
Na svátek apoštolů Petra a Pavla r. 2013 podepsal a 5. července 2013 slavnostně vyhlásil papež František encykliku (veřejný list) Lumen fidei („Světlo víry“).

Encyklika byla napsána k probíhajícímu Roku víry jako široce pojaté vodítko k úvahám a meditacím. Jak poznamenal papež František – byla napsána „čtyřručně“. Papež Benedikt XVI ji za svého pontifikátu z velké části připravil, ale nestačil ji už do svého odstoupení dokončit a vyhlásit. Poskytl ji svému nástupci. Papež František přijal Benediktův koncept a z jisté části i hotový text a doplnil či upravil jej podle svého, jak sám uvádí.

Téma encykliky má své logické místo v tématech, kterým se věnoval papež Benedikt XVI.  Doplňuje témata předešlých encyklik (Deus caritas est, Spe salvi a sociální encykliky Caritas in veritate), které se zabývaly láskou a nadějí, o třetí ctnost, kterou je víra. Encyklika se na řadě míst vymezuje proti názorům, které křesťanství odmítají nebo pomlouvají, ne však útočně, ale jasně, laskavě a přitom jednoznačně.

Víra je tu představována jako dynamický proces, nejen jako nějaký učební text, jenž je třeba si osvojit. Zajímavé jsou souvislosti mezi láskou a poznáním nebo mezi uvěřením jako předpokladem porozumění. Není jen pobídkou k poznání a přijetí správných obsahů víry. Požaduje něco náročnějšího:  opravdové žití víry, vnímání jejího hlubokého a širokého  existenciálního rozměru, který je neodlučně spojen s láskou. Naše ukázky vycházejí především ze čtvrté kapitoly, která představuje víru jako nesmírně užitečnou pomoc pro budování takového světa, v němž by se člověk cítil bezpečně. Víra je vztah, který nezasahuje jen do osobního života věřícího člověka, ale i do vztahů lásky v malém i velkém měřítku.

Oficiální překlad encykliky papeže Františka Lumen fidei vydalo v říjnu 2013 Karmelitánské nakladatelství.

http://www.ikarmel.cz/kniha/Lumen-fidei_101852.html; výňatky z encykliky Lumen fidei ke stažení zde.