Archiv články 2016

Amoris laetitia – být blíže Bohu a člověku

Posynodální apoštolská exhortace papeže Františka Amoris laetitia (Radost z lásky) o lásce v rodině představuje – z pohledu různorodých a často protichůdných reakcí – dokument, který svědčí o bezesporu významném předělu v pastoračním a etickém paradigmatu církve. Ony různorodé reakce, které zmíněný dokumet vyvolává, nelze přitom jednoduše připsat buď tzv. progresistům nebo tradicionalistům. Rozptyl názorů překračuje toto klasické dělení.

Yes, We Can! (Roman Míčka)

Povolební zamyšlení nad volbou amerického prezidenta a rekapitulace vybraných statistických údajů ohledně (domnělých) preferencí. Článek reflektuje skutečnost, že pouhá konfesijní příslušnost negeneruje automaticky nutného kandidáta...

Malá recenze knihy o ekonomickém myšlení papeže Františka

V roce 2015 vyšla ve slovenském překladu kniha italských žurnalistů Andrei Tornielliho a Giacoma Galeazziho o ekonomickém myšlení úřadujícího Svatého otce pod názvem „Pápež František: Táto ekonomika zabíja – Po prvý raz publikované myšlienky pápeža Františka o ekonomike“ (Bratislava: Fortuna Libri, 2015, ISBN 978-80-8142-438-0).

Odešel Vladimír Born (Lubomír Mlčoch)

V sobotu, 16. července 2016, zemřel vzácný kněz, Mons.Vladimír Born, jehož jméno je neodlučitelně spojeno s organizováním jubilejních seminářů katolické sociální nauky k výročí tzv. Borských tezí z r.1883.

Brexit: analýza post mortem (Luděk Rychetník)

V angličtině slovo 'postmortem' znamená jak pitvu, tak i analýzu proběhlé události. Tento text je pokusem o pitvu. Hledá se příčina náhlého konce iluze, že britský lid se nebouří a že uchovává své vládnoucí představitele v náležité úctě.

Pár podnětů k zamyšlení (nejen) nad tématy obecné dobro a mezigenerační spravedlnost v encyklice Laudato si´ (Vojtěch Šimek)

Tato úvaha nad články 156–162 dokresluje komentář pronesený v rámci poslechového cyklu komentářů k Laudato si´ rádia Proglas (odkaz ke stažení je na webu SO v Pozvánkách - jedná se o díl 27/37). Uvedené články tvoří závěr 4. kapitoly encykliky. Papež František ve 4. kapitole načrtává vizi integrální ekologie. Ne náhodou ústí tato jeho vize do úvah nad obecným dobrem a mezigenerační spravedlností.

Průsečíky generací - výzvy pro rodinnou politiku (Marie Oujezdská)

Příspěvek byl přednesen na XV. mezinárodní konferenci o rodinné politice která se již popatnácté uskutečnila začátkem května 2016 v Jednacím sále Senátu PČR. Byla věnována tématu „Průsečíky generací z pohledu rodinné politiky“. Text je redakčně zkrácen tam, kde autorka konkrétně vstupovala do vnitrokonferenční diskuze.

Od Rerum novarum (1891) k Laudato si (2015) (Jakub Jinek)

Seminář pořádaný společně Komisí biskupských konferencí Evropských společenství (COMECE) a Evropským hnutím křesťanských pracujících (ECWM) u příležitosti 125. výročí vydání Rerum novarum se uskutečnil 3. května v Bruselu v sídle COMECE.

Hlas a svědectví papeže Františka k imigraci (Jindřich Šrajer)

Po dlouhé měsíce dominuje ve sdělovacích prostředcích, v rodinných debatách, v rozhovorech s přáteli či ve veřejných diskusích problematika imigrace. Do Evropy, zvláště do její západní části, tj. do Německa, Francie, Nizozemska, Belgie, se valí statisíce uprchlíků z Blízkého východu a Afriky.....

Ekonomie, ekologie, eudaimonia.

Kniha s podtitulem: "Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace". Autoři: Lubomír Mlčoch a Jiří Kameníček. Vydáno v nakladatelství Karolinum v únoru 2016.

Přemítání nad encyklikou Laudato si´ (Pavel Nováček)

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. přednáší humanitní environmentalistiku. Je členem například Mezinárodní futurologické organizace či Společnosti pro udržitelný rozvoj. V obsáhlém textu se zamýšlí nad podněty inspirovanými četbou Františkovy encykliky.

Indonésie hoří (Josef Rajchard)

Rozsáhlé požáry lesů v Indonésii jsou považovány za dosud nejhorší ekologickou katastrofu 21. století, která bude mít dalekosáhlé a nenapravitelné následky pro přírodu celé oblasti a v důsledku i pro biosféru jako celek. Požáry se katastroficky rozšířily zejména od října 2015. Co je příčinou vypalování?

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE