Díky laskavé podpoře Pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci a Nadace DRFG jsem se v polovině ledna zúčastnil festivalu New York Encounter 2017 a navštívil rovněž severoamerickou pobočku Papežského institutu Jana Pavla II. na Katolické univerzitě ve Washingtonu.

 

New York Encounter 2017 & Pontifical John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family, Washington

New York Encounter, který letos proběhl podeváté, vznikl díky inspiraci italským Meetingem Rimini[1]. Zakladatelé patří do okruhu církevního hnutí Comunione e liberazione. Smyslem festivalu je fakticky naplňovat výzvu papeže Benedikta XVI., aby se „inteligence víry stávala inteligencí reality“. Encounter nabízí každoročně po tři dny platformu k setkání lidí různých vyznání, tradic a kultur v atmosféře vzájemného porozumění, respektu a přátelství. Zaměření desítek debat, uměleckých vystoupení a výstav volí organizátoři vždy podle toho, co je v daném období v americkém i globálním diskurzu ožehavým tématem.

„Realita mě nikdy nezradila“ (Luigi Giussani). Pod tímto hlavním mottem proběhlo letos 25 diskusí a 4 výstavy, do nichž se zapojilo 41 pozvaných osobností. Celou akci zorganizovalo celkem 313 dobrovolníků. Papež František ve své zdravici prostřednictvím kardinála Parolina požádal přítomné, aby „přispěli ke kultuře setkání, nezbytné pro budoucnost naší lidské rodiny“.

Osobně mě mimořádně zaujalo například vystoupení Briana Grima, prezidenta Religious Freedom and Business Foundation, který se spolu s ekonomem Paolo Carozzou (ředitel Kellogg Institute), Josephem Kaboskim (Notre Dame University) a ex-presidentkou americké charity Catholic Relief Service Carolyn Woo věnoval otázce, za jakých podmínek - a zda vůbec - se může hospodářství stát znovu skutečně lidským.

O situaci křesťanů na Blízkém východě referoval krom jiných bývalý sekretář papežské rady Cor Unum Giampietro dal Toso, který nyní pracuje pro nové dikasterium Integrální podpory lidského rozvoje. „Pro církev je kritická situace křesťanů příležitostí, aby lépe pochopila svoji povahu. Když se všechno hroutí, je potřeba se vrátit k podstatnému“, konstatoval.

Co nám dovoluje, abychom dokázali zahlédnout pozitivitu reality?, tázal se v jedné z dalších debat Michael Waldstein, teolog z Ave Maria University a irský novinář John Waters. S tématem korespondovala také sugestivní výstava a diskuse nad veršem Leonarda Cohena, který se pak stal faktickým „refrénem“ celé akce: There’s a crack in everything. That’s how the light gets in / Ve všem je mezera (puklina). Tak dovnitř proniká světlo.

„Když mě někam pozvou, stávají většinou kolem zdí sálu chodítka pro seniory. Ale tady u vás jsem před sálem narazil na desítky kočárků“, prolomil hned na úvod panelu o amerických svatých ledy úžasně lidský kardinál Timothy Dolan, newyorský arcibiskup. Pak se ovšem stalo něco nečekaného - hlavní hvězdou následujících minut nebyla Jeho Eminence ani pronikavě inteligentní jezuita Matt Malone, ale jejich partnerka v dialogu, středoškolačka Claire Vouk. Jednoduše popisovala, jak se z jedné zapomenuté americké světice během přípravy výstavy stala pro ni nejbližší přítelkyně, která ji doprovází každodenní realitou. Slzy dojetí stékaly asi každému z tisíců naslouchajících, pana kardinála nevyjímaje.

Po nedělní mši, kterou jako každý rok celebroval arcibiskup z Bostonu, kardinál Sean O’Malley, následoval jeden z dalších vrcholů Encounteru. Prominentní židovský intelektuál, i mezi českými akademiky dobře známý právník Joseph H.H. Weiler (autor pojmu „kristofobie“, asi nejuznávanější světová autorita na evropská studia atp.[2]), vedl dialog s prezidentem hnutí Comunione e liberazione Juliánem Carrónem nad jeho knihou „Disarming Beauty“, Odzbrojená krása. Carrón ji vydal, aby ověřil, zda dnešní krize může být příležitostí a zda víra dnes může mít veřejnou relevanci, nebo se týká jen privátní sféry: „Má ještě křesťanství co nabídnout, nebo nemá?“. Témata: terorismus, mladí přistěhovalci v Evropě, sekularizace a paralely s pozdně antickým Římem, formy svědectví, hodnoty, rodina.

Před závěrečným koncertem vystoupily ještě další prvotřídní autority americké veřejné debaty, Rusty Reno, ředitel magazínu First Things a David Brooks z Yale University, sloupkař New York Times. Oba krom jiného ocenili jedinečnost New York Encounteru jako prostoru pro dialog tváří v tvář o tom, co je skutečně podstatné.

Den po skončení Encounteru jsem na pozvání prezidenta Riro Maniscalco využil k poznání komunity kolem newyorské farnosti sv. Petra na jižním Manhattanu, která z velké části celou akci organizuje. Jednali jsme také o prohloubení spolupráce mezi New York Encounter, Meetingem Brno a dalšími partnerskými festivaly v příštích letech. V průběhu celého Encounteru jsem hovořil s řadou vystupujících a dalších osobností a připravoval jsem tak půdu pro jejich možné pozvání k vystoupení v rámci akcí SO ČBK a Meetingu Brno.

Mezipřistání ve Washingtonu jsem následně využil k rychlé návštěvě Papežského institutu Jana Pavla II. v areálu Katolické univerzity. Přijal mě profesor Nicolas Healy, s nímž jsme mj. debatovali o souvislostech výměny světového vedení Institutu, které několik měsíců po skončení Synodu o rodině provedl papež František. Ukázalo se, že profesor Healy si vzal manželku z Třebíče a po několika letech zavítají i s mnoha dětmi na Moravu právě v době, kdy bude probíhat Meeting Brno 2017. Kromě pozvání tento festival jsem předal panu profesorovi také kontakty na osoby zodpovědné za Studium o manželství a rodině, které na Brněnském biskupství začala nedávno nabízet Akademie církevního práva ve spolupráci s římskou centrálou Institutu Jana Pavla II.

David Macek
člen SO ČBK

ředitel Nadace DRFG, zástupce ředitelky Meeting Brno
 

Odkazy

 

New York Encounter - www.newyorkencounter.org

Záznamy debat ročníku 2017 - https://www.youtube.com/results?search_query=new+york+encounter+2017

Pontifical John Paul II Institute for Studied on Marriage and Family, Washington - https://www.johnpaulii.edu/

 


[1] www.meetingrimini.org. Z inspirace fascinujícím Meetingem Rimini (srv. https://it.wikipedia.org/wiki/Meeting_per_l%27amicizia_fra_i_popoli) postupně vznikaly a vznikají kromě New Yorku partnerské meetingy či encounters v Madridu, Londýně, Kolíně nad Rýnem, Lisabonu, Káhiře, Barceloně, řadě jihoamerických metropolí - a v roce 2016 také poprvé Meeting Brno.

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_H._H._Weiler