Archiv články 2019

Evropa na cestě k spravedlivé ekologické proměně (J. Jinek)

Ve dnech 20.–21. listopadu 2019 se v Bruselu konalo pracovní zasedání Sociální komise COMECE na téma ekologické transformace. Jde o téma navýsost aktuální, jež je intenzivně diskutováno v médiích a dnes již také tvoří významnou část agendy vlád zemí EU i nastupující Evropské komise. V povědomí většiny Evropanů figuruje jako věc krajní důležitosti a stalo se rovněž podnětem k občanské aktivizaci zejména mladých lidí.

Férovost a poctivost jako ekonomické veličiny (Lubomír Mlčoch)

Lubomír Mlčoch, někdejší profesor Fakulty sociálních věd UK, promluvil na téma "Férovost a poctivost v profesní přípravě volají po reformě ekonomie jako vědy" na letošním říjnovém semináři "Křesťan a práce" na Velehradě. Článek přinášíme s drobnými úpravami pro písemnou formu, obsahově v plném znění.

Utvářet budoucnost práce (Jakub Jinek)

Doc. Jakub Jinek, Dr.phil., nominovaný člen Sociální komise COMECE v Bruselu za ČBK, shrnuje reflexi komise na téma budoucnosti práce: "Utváření současné digitální a ekologické transformace hospodářství se stává společnou výzvou pro evropskou politiku. Oba trendy promění svět práce, přičemž tato proměna se dotkne jak našeho chápání práce, tak pracovních podmínek v Evropě; bude vyžadovat politickou vůli a vizi pro utváření nového světa práce."

Od násilí a nenávisti k toleranci a spolupráci (Jiří Šenkýř)

Kain zabil Ábela. Bylo to kvůli oběti. Jde o první případ nábožensky motivovaného násilí. Autoři antických tragédií zdůrazňovali, že máme v sobě ničivý princip, ať si to uvědomujeme, nebo ne. Sami na sobě si můžeme vyzkoušet, zda nás fascinují záběry z krutostí. Sice je většina lidí odsuzuje, ale stejně se mnozí dívají na televizi a snad i zjišťují, že „nic neposkytuje hlubší potěšení než porušování všech tabu“[1].

O čem se diskutovalo na konferenci...

9.–10. listopadu 2018 proběhla v Českých Budějovicích pod záštitou SO ČBK konference nazvaná "Realizace myšlenek Amoris laetitia v praxi". Kromě odborných přednášek proběhly v rámci konference také diskuze ve skupinkách. Přinášíme jejich záznam.

Evropské křesťanství v zrcadle demografie (Jiří Zajíc)

Synoda o mládeži na podzim 2018 přinesla nepřehlédnutelnou snahu nemalovat situaci na růžovo, ani se zabývat jen tím, „jak by to mělo být“, ale podívat se realitě do tváře. Do této kategorie spadal ostatně i zásadní příspěvek českého zástupce biskupa Tomáše Holuba, který popsal faktické potíže mladých lidí v oblasti sexuálního života, pokud se jej snaží poměřovat oficiálními stanovisky katolické církve.

Quo vadis, lide český? (Jiří Zajíc)

Zamyšlení nad tím, zda a jaké místo přísluší vůbec ještě Bohu v naší české společnosti - která se od devadesátých let vydala na cestu ke svobodě, avšak svobodu záhy zaměnila za tržní svévoli. Autor staví do protikladu ekonomickou transformaci proti transformaci srdce, vládu peněz proti vládě Boží – která jediná měla a má potenciál skutečné obnovy...