Jiří Šenkýř

Byli dva kamarádi. Elektrikář a neelektrikář. Neelektrikář potřeboval doma předělat rozvod elektřiny a nechal si jej navrhnout od elektrikáře. Ten na elektrické vedení navrhl jistič 10A. Neelektrikář řekl: „Já tam dám 20A. Můj názor je, že to bude lepší“. Elektrikář jen polkl naprázdno…

Kdysi v televizi vysílali reklamu na Fidorku. Děvčátko ukradlo přes otevřené okénko šoférovi Fidorku. Slogan zněl: když musíš, tak musíš. Zákon zakazuje vysílat pořady, které mohou mravně ohrozit mládež. Provozovatel byl názoru, že zákon neporušil. Státní orgán tvrdil, že zákon porušil a udělil mu pokutu. Opíral se o analýzu reklamy, o psychologický posudek i o předchozí judikáty. Soud pokutu potvrdil. Provozovatel podal kasační stížnost. Nejvyšší správní soud kasaci zamítl. A nakonec Ústavní soud určil pravdu a pokutu definitivně potvrdil.

Někdo řekne: mně se ten a ten vládce líbí, já mu věřím. Svůj názor opírá o propagandistické články na webu. Jak zjistíme pravdu o onom státu? Nejprve musíme zjistit oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní a jejich fungování, a také míru korupce v daném státě. Podobně důležité je posouzení, zda volby do parlamentu byly spravedlivé. V Evropě tuto analýzu provádí OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) se svým odborným aparátem. Pozorovatelé posuzují volební zákon a několik měsíců před volbami sledují průběh volební kampaně. Zajímají se o rovný přístup kandidátů do sdělovacích prostředků či dezinformace. Při vlastních volbách sledují práci volebních komisí všech úrovní. Po volbách vydá OBSE stanovisko, zda lze proběhnuté volby považovat za spravedlivé. A tak, až z řady odborných analýz lze udělat posudek o stavu vládnutí v daném státu a ten považovat za pravdu.

Vysoce odbornou záležitostí je medicína. Vlastní zdraví každého extrémně zajímá. A nevím, proč tomu tak je, že mnozí mají sklon si udělat na základě rady sousedky, nebo jednoho článku na internetu na nemoc svůj názor. Pravdu má ale lékař, který může posoudit všechny souvislosti, rizika a navrhnout optimální léčbu.

Pravda nebo názor? Racionálně uvažující člověk se drží pravdy, která i když se během času bude měnit, přece jenom je to pravda opřená o znalosti. Názory, kterých se mnozí drží, je těžké vyvracet, protože stojí na emocích. Spíše si pro sebe řekněme, že na názor „mají právo“. Problém začne v okamžiku, když tito lidé začnou vydávat svůj názor za pravdu a začnou ho šířit. Přimějme je aspoň k prohlášení: „Já sice nejsem odborník v dané oblasti, nestudoval jsem ji, ale toto je můj názor“.