SO ČBK sdílí s Českou křesťanskou environmentální sítí nápady a podněty k postnímu období.

   Letos bude mnohým z nás dávat velký smysl i zřeknutí se různých věcí a požitků pro úsporu financí, které můžeme využít na pomoc lidem v nouzi. Potřební jsou tentokrát tak blízko, že není pochyb o tom, že to jsou naši bližní.
   Základními kameny kalendáře jsou nedělní zamyšlení, která dávají celému postnímu času ukotvení a pravý smysl. Všední okénka kalendáře je možné použít různě, dobrá je „putovní forma“, kdy má jeden kalendář fyzicky doma každý týden jiná rodina a třeba při ohláškách v neděli sdílí s ostatními, jak se jim dařilo nebo vepisuje do kalendáře svoje poznámky, které na konci všichni uvidí na nástěnce. Podněty z kalendáře je možné využít jako druhé téma při náboženství pro děti (je dobré, když děti na začátku postu dostanou kalendář celý), schůzkách mládeže či seniorů ve sboru.
   Snažili jsme se, aby v kalendáři nebyly složité úkoly, které není možné splnit v běžném pracovním dni. Záměrem bylo přinést spíše inspiraci pro pozastavení než nabízet akční menu. Letos nově jsou také aktivity označeny obrázky, aby se snadno daly najít nápady pro rodiny s dětmi, venkovní prostředí a pro kuchyň, abyste i takto mohli vybrat, co vás baví a co se hodí se do vaší životní reality.

   Se začátkem postního období startuje rovněž akce Autopůst, která upozorňuje na rizika plynoucí z neustále rostoucí automobilové dopravní zátěže a současně nabízí impulsy k objevení dopravních alternativ jako jsou chůze, jízda na kole, hromadnou dopravou a další.

postní kalendář.pdf

autopust_2022.pdf