Čas na několik otázek si udělal generální sekretář ČBK, který se kromě výkonu své funkce angažuje například i ve vedení křesťanských kurzů pro mládež JUMP, hojně přednáší, podílí se na meditačních kurzech pro mládež a manžele, pastoračně doprovází a je za katolickou církev možná tou nejviditelnější mediální postavou u nás.

 

Vážený pane monsignore,

existence a činnost SO ČBK je Vám pochopitelně známa. Jak by podle Vás mohla taková skupina konkrétně a smysluplně naplňovat jeden ze svých hlavních cílů, jímž je podpora odborného dialogu o sociálních otázkách v rámci církve včetně široké veřejnosti?

Conditio sine qua non je u jednotlivých členů skutečná erudice v oboru spojená s osobní vírou. Jestliže se k tomuto připojí určitá vynalézavost, tak jsem přesvědčen, že je možno jasně a srozumitelně komentovat pod hlavičkou SO dění ve společnosti, a to jak směrem dovnitř církve – Katolický týdeník, TV NOE, Radio Proglas, tak i navenek. Navenek spatřuji šanci v příspěvcích do odborných diskusí v různorodém mediálním prostoru.

Myslíte si, že je veřejný prostor v naší zemi naladěný na věcnou diskuzi o sociálních otázkách?

Veřejný prostor je nesmírně široký pojem. Ale věřím, že i v českých podmínkách se v něm kout pro věcnou diskuzi nalézá, i když ve srovnání s debatou například v Německu jsme určitě obecně povrchnější a bulvárnější. A také bohužel mnohem více provinční a krátkozrací.

Jak byste zhodnotil dosavadní úroveň odborné diskuze a míru spolupráce mezi církví a společností v sociální oblasti? V čem spatřujete její pozitiva či negativa do budoucna?

Asi bych měl dost problém chápat dosavadní  komunikaci jako skutečně odbornou. Jistě velkou část dřiny odvádí Charita, která se vedle konkrétní pomoci snaží také vést právě odbornou diskusi, jež se dotýká především tvorby nové legislativy v sociální oblasti. Je to ale přece jen komunikace vždy částečně pragmatická (a jinak to ani být nemůže). Skutečná odborná diskuse a faktická spolupráce mezi církvemi a společností je jinak teprve v plenkách.

A tento stav již sám v sobě skrývá jak negativum, tak positivum: negativum, že je vše i po 25 letech svobody teprve v plenkách, a positivum, že právě proto má budoucnost této diskuse a spolupráce před sebou veliký možný potenciál.

 

Děkuji Vám.

Lucie Kolářová