Stalo se v r. 2013

Pracovní setkání

V pátek 22.11. se konalo v Praze (ČBK) závěrečné pracovní setkání SO roku 2013. Na programu bylo zhodnocení prvního roku práce skupiny v tříletého projektu a předložení plánu na příští rok, včetně schválení harmonogramu.

Panelový diskuzní večer

Dne 17.10.2013 zorganizovala SO ČBK v emauzském refektáři panelový diskuzní večer na téma, jemuž se dlouhodobě věnuje: sociální spravedlnost. Hosty a řečníky večera byli Ing. L. Rychetník, CSc.; Prof. PhDr. M. Potůček, CSc.MSc.; JUDr. E. Wagnerová, Ph.D; Prof. Dr. M. Novák a JUDr. K. Šimáčková, Ph.D.

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE