Stalo se v r. 2013

Pracovní setkání

V pátek 22.11. se konalo v Praze (ČBK) závěrečné pracovní setkání SO roku 2013. Na programu bylo zhodnocení prvního roku práce skupiny v tříletého projektu a předložení plánu na příští rok, včetně schválení harmonogramu.

Panelový diskuzní večer

Dne 17.10.2013 zorganizovala SO ČBK v emauzském refektáři panelový diskuzní večer na téma, jemuž se dlouhodobě věnuje: sociální spravedlnost. Hosty a řečníky večera byli Ing. L. Rychetník, CSc.; Prof. PhDr. M. Potůček, CSc.MSc.; JUDr. E. Wagnerová, Ph.D; Prof. Dr. M. Novák a JUDr. K. Šimáčková, Ph.D.