Dne 25.11. 2016 proběhlo pracovní setkání SO ČBK v Praze.

 

Jednalo se o každoroční bilanční schůzku skupiny před uzavřením kalendářního roku.

Body dopoledního programu:

  • přehled činnosti za r. 2016
  • přehled hospodaření za r. 2016
  • plán činnosti na r. 2017.

Odpoledne proběhla diskuze k podkladovému materiálu Rady vlády pro udržitelný rozvoj (draft strategického dokumentu poskytl Ing. O. Hampl).

Podrobný zápis z pracovního setkání obdrželi členové SO ČBK interním emailem.

Počet účastníků: 12 členů SO.