Přítomni: Zajíc, Míčka, Šenkýř, Šrajer, Mašek, Sekerák, Caha, Štica, Hampl, Hladký

 

 

 1. M. Sekerák představil metodologii a výsledky výzkumného šetření, který presentoval na 22rd Annual Conference of Central European Political Science Association, Wroclaw, Polsko. Konference se zúčastnil v rámci svého studijního pobytu.
 2. Byl presentován:
 • přehled aktivit za rok 2017
  • Odborné semináře
   • Téma: Životní prostředí a zdraví; sekce: ekologická; datum: 10. 2. 2017; místo: Praha; přednášející: doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D., Mgr. Jana Vacíková, Ing. Jan Hladký; účast: 8.
   • Téma: Demografický vývoj a jeho dopady; sekce: politicko-sociální; datum: 24. 3. 2017; místo: Praha; přednášející: doc. Jindřich Šrajer, doc. Dana Hamplová; účast: 17.
   • Téma: Ekonomické dopady migrace; sekce: ekonomická; datum: 12. 5. 2017; místo: Praha; přednášející: Ing. Ivan Pilip, PhDr. Salim Murad, Ph.D.; účast: 8.
  • Víkendový výjezd
   • Téma: Migrace; datum: 22. 9. – 24. 9. 2017; místo: Český Krumlov; přednášející: prof. Pavel Hošek, Th.D., doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., ThLic. Petr Štica, Th.D., Mgr. Jakub Líčka, B. A. Laura Haug, Jakub Múčka, Karol Lovaš; účast: 10.
  • Diskusní seminář
   • Téma: Konference k Amoris laetitia; datum: 13. 10. 2017; místo: České Budějovice; účast: 11.
  • Pracovní setkání
   • Téma: Prezentace z konference o občanských iniciativách v Polsku (PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.), přehled aktivit za rok 2017, čerpání rozpočtu za rok 2017, návrh programu na rok 2018, informace ke koncepci rodinné politiky (Ing. Otakar Hampl, Ph.D.); termín: 24. 11. 2017; účast: 10.
  • Studijní výjezdy do zahraničí
   • Celkem uskutečněny 3 výjezdy; datum: 11. – 22. 2. 2017, 20. 9. – 2. 10. 2017, 13. – 15. 9. 2017; akce: Festival New York Encounter 2017; Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten, Wiener Strasse 38, 3100 St. Pölten, Österreich; 22rd Annual Conference of Central European Political Science Association, Wroclaw, Polsko; účastníci: David Macek, Vojtěch Šimek, Marián Sekerák.
  • Webové stránky
   • Obsah je pravidelně doplňován a aktualizován; bylo by vhodné obsah obměňovat častěji, aby se zachovala návštěvnost stránek – je potřeba většího počtu příspěvků.
 • čerpání rozpočtu za 2017
  • přebytek bude převeden do roku 2018
 1. Diskutován byl návrh programu na 2018
 • Odborné semináře
  • Téma: Sine aqua deset vita“  -    voda základ života; sekce: ekologická; datum: 9. 2. 2018; místo: Praha; přednášející:
   • Nedivme se, že je sucho! (Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.)
   • Rybníky v krajině včera, dnes a zítra (Ing. Ján Regenda, Ph.D.)
   • Hospodaření s vodou v kontextu encykliky papeže Františka "Laudato si" (RNDr. David Pithart, CSc.).
  • Téma: Bezpečnost; sekce: politicko-sociální; datum: 23. 3. 2018; místo: Praha; přednášející:
   • Svoboda: Bezpečnost a mezinárodní migrace;
   • Druhý přednášející je zatím v jednání.
  • Téma: zatím v jednání; sekce: ekonomická; datum: 11. 5. 2018; místo: Praha; přednášející: zatím v jednání.
 • Pracovní setkání
  • Termín: září 2018
 • Konference
  • Téma: Apoštolská exhortace Amoris laetitia - Význam dokumentu a realizace jeho myšlenek v pastorační praxi; datum: 18. – 20. (25. – 27.) října 2018; místo: České Budějovice; návrh programu: dostanou členové SO emailem.
 • Studijní výjezd do zahraničí
  • V roce 2018 bude možné čerpat finanční podporu na studijní výjezd do zahraničí.
 • Ostatní
  • V případě dostatku finančních prostředků je v návrhu realizace: víkendového výjezdu; publikace k Amoris laetitia.
 • Webové stránky
  • Pravidelné doplňování a správa.
 1. O. Hampl přenesl informace ke koncepci rodinné politiky
 2. Odpoledne proběhla tisková konference k právě vydané knize Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě

zapsala: Martina Kočerová