... k nové kolektivní monografii Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě, vydané u příležitosti 50. výročí encykliky papeže Pavla VI. „Populorum progressio“ (Rozvoj národů). Publikace vznikla s cílem nově promyslet a aktualizovat tehdejší témata tváří v tvář proměněné situaci ve světě a novým politicko-ekonomickým problémům a výzvám. Encyklikou nastolená témata kniha reflektuje nejen z hlediska křesťanské sociální etiky, nýbrž i z pohledu ekonomického, politologického a environmentálního.

 

Prezentace knihy médiím

proběhla

v pátek 24. listopadu 2017 od 14:00 hod.

v prostorách kavárny Nakladatelství Lidové noviny, Náprstkova 10, Praha 1

Na tiskové konferenci promluvili:

  • Jindřich Šrajer, editor knihy
  • Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK
  • Petr Štica, jeden ze spoluautorů
  • Lubomír Mlčoch, spoluautor
  • Bedřich Moldan, spoluautor
  • Roman Míčka, spoluautor

Autoři jsou odborníky z různých disciplín: sociální etici (odborníci na sociální nauku církve), ekonomové (L. Mlčoch, J. Schwarz, I. Švihlíková), jeden přírodovědec (ekolog – B. Moldan). Jeden z autorů je renomovaným zahraničním odborníkem na sociální etiku i ekonomii (F. Hengsbach).