Dne 9.2.2018 proběhl první odborný seminář tohoto roku pod hlavičkou ekologické sekce. Tématem byla problematika vody.

 

Téma

BEZ VODY NENÍ ŽIVOTA

 

Přítomni: 22 zúčastněných

 

Průběh jednání

1) Úvodní přivítání (doc. J. Šrajer)

2) Krátké tematické uvedení (doc. J. Rajchard)

 • voda všude kolem nás (vnější prostředí) i v nás (vnitřní prostředí)
 • fakta a čísla o vodě (2/3 celého světa tvoří voda)

3) přednáška a prezentace "Nedivme se, že je sucho!" (doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.) - shrnutí zde

 • koloběh vody v přírodě -  tzv. malý a velký cyklus
 • vysychání prostředí jako důsledek špatného zacházení s půdou a krajinou (kácení lesů bez náhrady, nepromyšlené zásahy do prostředí, vyčerpávání půdy)
 • voda nám z prostředí uniká, protože ji neumíme zadržet a bráníme tzv. malému cyklu bezohlednými zásahy
 • změna klimatu mimo jiné také jako důsledek procesu vysychání - náprava může vzejít ze správného zacházení s vodou v našem prostředí

4) přednáška a prezentace "Rybníky v krajině včera, dnes a zítra" (Ing. Ján Regenda, Ph.D.)

 • historie rybníkářství
 • funkce rybníků v krajině
 • ryby, zejm. kapr jako významná přidaná hodnota rybníků

5) přednáška a prezentace "Hospodaření s vodou v kontextu encykliky papeže Františka Laudato si´" (RNDr. David Pithart, CSc.)

 • analýza tématu vody v encyklice
 • zamyšlení nad daným tématem v jeho spirituálním přesahu

6) prezentace aktuální odborné publikace "Mokřady", vyd. Přírodovědecká fakulta JU (prof. Čížková)

oběd

7) interní záležitosti členů SO ČBK  (viz "Interní informace" pod položkou "Texty") - vedl doc. J. Šrajer

 zapsaly: Martina Kočerová a Lucie Kolářová