Dr. Petr Štica, který vyučuje teologickou etiku na pražské Katolické teologické fakultě, byl 5. dubna 2019 na valném shromáždění zvolen prezidentem mezinárodního Sdružení pro sociální etiku ve střední Evropě (Vereinigung für Sozialethik in Mitteleuropa).

Odborná organizace, založená v 80. letech minulého století, sdružuje profesory, vyučující, asistenty a doktorandy na univerzitách a vysokých školách, jejichž odborným těžištěm je sociální etika. Jejími členy, kteří pocházejí z Německa, Rakouska, Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Rumunska a Ukrajiny, jsou vedle sociálních etiků z akademické oblasti rovněž osoby se zájmem o sociálně-etické otázky.

Úkolem mezinárodního sdružení je rozvíjení odborné spolupráce a výměny mezi sociálními etiky v oblasti vzdělání, podpory doktorandů a sociálně-etického bádání ve středo- a východoevropském regionu. Sdružení, které má ekumenický charakter, se podílí na organizaci mezinárodních konferencí, kolokvií a letních škol. Petr Štica, jenž ve vedení organizace střídá prof. Ingeborg Gabrielovou z Vídně, je prvním předsedou sdružení pocházejícím z postkomunistické země.

Další informace Sdružení pro sociální etiku ve střední Evropě (Vereinigung für Sozialethik in Mitteleuropa) lze nalézt zde:

https://se-ktf.univie.ac.at/kooperationen/sozialethik-in-mitteleuropa/