Obsah (Žeň)

 

Obsah

 

Úvodní slovo

 

I. kapitola: Naléhavě do vlastních řad

1.   Ideální orientace křesťanské sociální nauky

2.   Mučednictví, lamentace, ukřivděnost – česká „specifika“ v křesťanské kritice?

3.   Umění přijmout sami sebe i svou minulost, ochota smířit se v pravdě a lásce

4.   Opakované pokušení „využít hříšných sklonů k dobru“

5.   Pokoj a dobro všemu stvoření – hledání post-materialistického životního stylu

 

II. kapitola: Otevřeně k občanské společnosti a její politické reprezentaci

6.    „Mlčící církev“ má právo promluvit

7.    Struktury zla nejsou výmyslem marxismu ani „teologie osvobození“

8.    Právní stát musíme doopravdy chtít a podle toho jednat

9.    Sociální stát je třeba reformovat, nikoli zavrhnout

10.    Evropská unie je pro nás příležitostí, o jaké jsme nemohli kdysi ani snít

 

III. kapitola: Vedoucím osobnostem – a vůbec všem – v podnikání a finančnictví, s apelem na rozum

11.    Krize v naší zemi?

12.    Ideologie tržního fundamentalismu se objevuje dosud – a dál škodí

13.    Demokratický kapitalismus potřebuje duchovní základy

14.    Dokument Pokoj a dobro je pro trh s přívlastky „sociální“ a „ekologický“

15.    Globalizace a naše místo ve světovém řádu

 

Chronologický přehled mediálních reakcí a diskusních akcí k listu

 

Složení autorského týmu pro přípravu listu

Rozhovor

Věřím, že se probudíme včas (Bedřich Moldan)

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. se mnoho let zabývá odbornou problematikou i politikou životního prostředí. Historicky první ministr životního prostředí u nás (1990). Působil a působí v řadě veřejných funkcí:  od r. 1992  čelný představitel Centra pro otázky životního prostředí UK; 1998–2001 vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání v rámci delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU; předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj (2000–2001); od 1999 člen Vědecké rady Evropské environmentální agentury v Kodani, v letech 2002–2005 její předseda; 2004 jmenován členem Skupiny na vysoké úrovni pro Lisabonskou strategii, tzv. "Kokova skupina" v Bruselu.

Z nejposlednějších děl: Podmaněná planeta (2015); Civilizace na planetě Zemi (2018); Životní prostředí v globální perspektivě (2020).

Sledujte nás