Obsah (Žeň)

 

Obsah

 

Úvodní slovo

 

I. kapitola: Naléhavě do vlastních řad

1.   Ideální orientace křesťanské sociální nauky

2.   Mučednictví, lamentace, ukřivděnost – česká „specifika“ v křesťanské kritice?

3.   Umění přijmout sami sebe i svou minulost, ochota smířit se v pravdě a lásce

4.   Opakované pokušení „využít hříšných sklonů k dobru“

5.   Pokoj a dobro všemu stvoření – hledání post-materialistického životního stylu

 

II. kapitola: Otevřeně k občanské společnosti a její politické reprezentaci

6.    „Mlčící církev“ má právo promluvit

7.    Struktury zla nejsou výmyslem marxismu ani „teologie osvobození“

8.    Právní stát musíme doopravdy chtít a podle toho jednat

9.    Sociální stát je třeba reformovat, nikoli zavrhnout

10.    Evropská unie je pro nás příležitostí, o jaké jsme nemohli kdysi ani snít

 

III. kapitola: Vedoucím osobnostem – a vůbec všem – v podnikání a finančnictví, s apelem na rozum

11.    Krize v naší zemi?

12.    Ideologie tržního fundamentalismu se objevuje dosud – a dál škodí

13.    Demokratický kapitalismus potřebuje duchovní základy

14.    Dokument Pokoj a dobro je pro trh s přívlastky „sociální“ a „ekologický“

15.    Globalizace a naše místo ve světovém řádu

 

Chronologický přehled mediálních reakcí a diskusních akcí k listu

 

Složení autorského týmu pro přípravu listu

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás