Sdílíme pozitivní zprávu, že 31 náboženských institucí z USA, Velké Británie, Austrálie, Kanady, Itálie a Francie se právě připojilo k závazku divestovat od fosilních paliv. Trvale vyloučily svá aktiva představující více než 2 miliardy dolarů ze společností vyrábějící fosilní paliva.

 

Přidaly se tak k několika stovkám dalších církevních organizací, které to udělaly v minulých letech. Mezi náboženské instituce, které se připojily k oznámení, patří sedm diecézí anglikánské církve včetně londýnské, šest katedrál anglikánské církve, dvě katolické diecéze (Northampton v Anglii a Catania v Itálii), tři katolické řeholní řády včetně mezinárodního karmelitánského, dvě místní církve ve Spojeném království, osm katolických charitativních organizací včetně skautského hnutí v Itálii (AGESCI), jedna katolická farnost v Kanadě, anglikánská diecéze Newcastle v Austrálii a jedna židovská instituce.

„Klimatická krize vyžaduje naléhavá opatření. Při kostele sv. Jana ve Waterloo jsme se rozhodli pro divestici, protože máme jen malou naději, že těžební průmysl fosilních paliv myslí změnu vážně. Spotřeba fosilních paliv se rok od roku zvyšuje, a teploty rychle rostou. Nejvíce trpí nejchudší a nejzranitelnější lidé na celém světě. Potřebujeme zásadní změnu fungování globální ekonomiky závislé na uhlíku, a odklon od fosilních paliv je prvním důležitým krokem.“ Canon Giles Goddard, vikář kostela sv. Jana ve Waterloo, Londýn.

více informací