"Udržitelná budoucnost našeho potravinového systému a bezpečná a prosperující budoucnost pro zemědělce mohou existovat současně"

COMECE (Komise biskupských konferencí EU) vydala prohlášení k rozsáhlým protestům zemědělců v zemích EU. Vyjadřuje svou solidaritu a apeluje na politické činitele, aby při svých úvahách o zemědělství kladli důraz na člověka. 

Znění pracovní české verze: 

V těchto dnech jsme konfrontováni s rozsáhlými protesty zemědělců v celé Evropské unii. Ačkoli některé ze současných protestů byly vyvolány v důsledku aktuálně plánovaného snižování dotací nebo daňových úlev, nespokojenost v zemědělském sektoru s politikami, které se zabývají změnou klimatu a environmentální krizí, roste již nějakou dobu – projevila se např. v Nizozemsku v letech 2022–2023.

Jako COMECE cítíme potřebu zapojit se do veřejné debaty, která se v tomto citlivém okamžiku formuje. Důrazně podporujeme cíl udržitelné budoucnosti pro všechny v Evropské unii, sdílíme ale zároveň názor zemědělců a jejich obavy o udržitelnost malých a středních zemědělských podniků a o budoucnost našich venkovských oblastí.

Zemědělský sektor hraje zásadní roli při zajišťování cenově dostupných a vysoce kvalitních potravin, oživování našich venkovských oblastí a hospodaření s naší krajinou.

Statistiky zároveň ukazují, že počet malých a středních zemědělských podniků stále klesá, což je spojeno s rizikem stárnutí populace zemědělců.

Zemědělci se dnes potýkají s poměrně nízkými příjmy a dlouhou pracovní dobou, konkurencí na trhu (včetně dovozu ze zemí mimo EU), vysokými energetickými náklady a inflací, rostoucí nejistotou v důsledku měnících se klimatických podmínek, ale také s tím, co je vnímáno jako nadměrná regulace a příliv nových politik s konkrétními finančními důsledky.

Mnozí zemědělci, kteří dnes vyšli do ulic, cítí, že jejich existence je silně ohrožena. Je dobře známo, že pro zemědělce je zemědělství více než jen pouhou prací, je jádrem jejich identity.

Jsme přesvědčeni, že udržitelná budoucnost našeho potravinového systému a bezpečná a prosperující budoucnost zemědělců mohou existovat současně, protože se nevylučují. Je třeba nalézt řešení, která zaručí obojí a překonají stranické rozpory: to bude možné pouze tehdy, pokud se zemědělci dostanou do středu zájmu těchto úvah.

Pouze nasloucháním a upřímným dialogem z očí do očí můžeme lépe pochopit realitu zemědělců v Evropské unii, více ocenit jejich tvrdou práci, porozumět jejich obavám, a především ocenit ty, kteří nás živí.

V tomto smyslu vítáme, že se strategický dialog mezi EU a klíčovými zúčastněnými stranami z celého zemědělsko-potravinářského řetězce byl formálně zahájen dne 25. ledna 2024, jak oznámila předsedkyně Ursula von der Leyenová v projevu o stavu Unie v roce 2023.

Doufáme, že tento nebo podobné formáty dialogu budou pokračovat a budou znamenat začátek nové politiky v Evropě.

Vyzýváme politické činitele, aby do centra svých politických úvah postavili lidskou osobu, zajistili větší transparentnost rozhodovacích procesů, zohlednili možné důsledky pro ty, jichž se týkají, a konečně umožnili větší zapojení všech relevantních aktérů.

Znění originálu: Statement-30012024-Farmers-protests-across-the-EU.pdf