Autorský tým listu

 

VI. Složení autorského týmu pro přípravu listu

Kaman Josef, Diecézní centrum pro šíření sociálního učení církve Brno, Evropská federace pro katolické vzdělávání dospělých.

Kučera Zdeněk, Prof. ThDr., emeritní děkan Husitské teologické fakulty UK, Praha.

Martinek Cyril, Ing., Diecézní centrum pro šíření sociálního učení církve Brno, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice.

Mlčoch Lubomír, Prof. Ing. CSc., děkan Fakulty sociálních věd UK, ředitel sekce politologicko ekonomické ČKA (vedoucí autorského týmu).

Plocek Josef, Dr., Křesťanské akademické fórum – Akademický klub Praha, Konfederace politických vězňů.

Rozehnal Alois, Dr., Moravskoslezská křesťanská akademie, Konfederace politických vězňů.

Rychetník Luděk, Ing. CSc., University of Reading, Spojené Království, „Křesťan a práce“.

Trojan, Jakub. S., Prof. ThDr. Ing., emeritní děkan Evangelické teologické fakulty UK, Praha.

Šenkýř Jiří, Ing., senátor, předseda senátního klubu KDU-ČSL.

Vackář Jiří, Doc. Ing. CSc., viceprezident ČKA, Praha.

Vymazal Jiří, PhDr., Filosofická fakulta UK, Praha, Kolpingovo dílo.

Vymětalík Bedřich, JUDr., Papežská akademie sociálních věd
v Římě, Institut pro šíření sociální nauky církve Ostrava, předseda hnutí „Křesťan a práce“.

Wollner Pavel, Ing., ČKA Praha, Společnost pro etiku v podnikání .

 

O práci týmu byli průběžně informováni:

Prof. ThDr. PhDr. Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie.

Prelát ThDr. Karel Simandl, generální sekretář České biskupské konference.

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás