Autorský tým listu

 

VI. Složení autorského týmu pro přípravu listu

Kaman Josef, Diecézní centrum pro šíření sociálního učení církve Brno, Evropská federace pro katolické vzdělávání dospělých.

Kučera Zdeněk, Prof. ThDr., emeritní děkan Husitské teologické fakulty UK, Praha.

Martinek Cyril, Ing., Diecézní centrum pro šíření sociálního učení církve Brno, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice.

Mlčoch Lubomír, Prof. Ing. CSc., děkan Fakulty sociálních věd UK, ředitel sekce politologicko ekonomické ČKA (vedoucí autorského týmu).

Plocek Josef, Dr., Křesťanské akademické fórum – Akademický klub Praha, Konfederace politických vězňů.

Rozehnal Alois, Dr., Moravskoslezská křesťanská akademie, Konfederace politických vězňů.

Rychetník Luděk, Ing. CSc., University of Reading, Spojené Království, „Křesťan a práce“.

Trojan, Jakub. S., Prof. ThDr. Ing., emeritní děkan Evangelické teologické fakulty UK, Praha.

Šenkýř Jiří, Ing., senátor, předseda senátního klubu KDU-ČSL.

Vackář Jiří, Doc. Ing. CSc., viceprezident ČKA, Praha.

Vymazal Jiří, PhDr., Filosofická fakulta UK, Praha, Kolpingovo dílo.

Vymětalík Bedřich, JUDr., Papežská akademie sociálních věd
v Římě, Institut pro šíření sociální nauky církve Ostrava, předseda hnutí „Křesťan a práce“.

Wollner Pavel, Ing., ČKA Praha, Společnost pro etiku v podnikání .

 

O práci týmu byli průběžně informováni:

Prof. ThDr. PhDr. Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie.

Prelát ThDr. Karel Simandl, generální sekretář České biskupské konference.

Rozhovor

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE