Přehled reakcí a akcí k listu

 

Chronologický přehled mediálních reakcí a diskusních akcí k listu

14. 11. 2000: Tisková konference k listu: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. Praha 1.

17. 11. 2000: Datum vydání listu.

26. 11. 2000: „Sociální list je impulsem k diskusi“ (Katolický týdeník 48/2000).

10. 12. 2000: „Sháníte Pokoj a dobro?“ (neš), Katolický týdeník 50/2001.

Prosinec 2000: Hodnocení uplynulých 10 let ve vazbě na „Pokoj a dobro“, Katolický lidový dům Frýdek-Místek (B. Vymětalík).

13. 12. 2000: ČKA – Emauzy: diskusní večer s politiky KDU-ČSL, ČSSD a ODS (Prof. T. Halík, J. S. Trojan, L. Mlčoch).

16. 12. 2000: „Slovo církví k sociálním otázkám Česka“, Lidové noviny, celostránková informace o listu Gabriely Hánečkové z tiskového střediska ČBK.

22. 12. 2000: Hospodářské noviny: „Živé křesťanství vytváří i dnes kulturu národa“, rozprava arcibiskupa J. Graubnera, L. Mlčocha, J. Trojana
a J. Plocka o myšlenkách listu.

22. 12. 2000: „Pokoj a dobro“ našich biskupů, Václav Klaus, osobní internetová stránka.

29. 12. 2000: České noviny (ČTK): Biskup V. Malý: „Snaha vyvolat celonárodní diskusi je během na dlouhou trať“.

Leden 2001: (nedatováno): Komentář k dokumentu „Pokoj a dobro“ – východiska a cíle dokumentu – na základě žádosti sekretariátu ODS zpracoval za ČKA doc. J. Vackář.

9. 1. 2001: Přednáška a beseda k listu „Pokoj a dobro“, Frýdek-Místek, Katolický lidový dům (B. Vymětalík).

10. 1. 2001: „Pokoj a dobro“ (Jaro Křivohlavý), Evangelický týdeník – Kostnické jiskry, ročník 86, č. 2/2001.

20. 1. 2001: Formace trvalých jáhnů z Olomoucké arcidiecéze: Mons. Erich Pepřík – „Diakonie tady a dnes“ na základě samostudia dokumentu „Pokoj a dobro“. Následující série formačních setkání byla vedena jako impulsy pro pastorační praxi.

„Pokoj a dobro“, informace o listu (Jaromír Procházka), Protestant
č. 2/2001, s. 12–13.

6. 2. 2001: účast T. Halíka, L. Mlčocha a J. Trojana na diskusi k „Sociální doktríně České republiky“, Masarykova dělnická akademie – Parlament, Sněmovní ul. (vicepremiér V. Špidla, prof. M. Potůček za tvůrce doktríny).

10. 2. 2001: „Co je a jak vznikal dokument Pokoj a dobro“, Moravsko-slezská křesťanská akademie, Brno-Petrov (C. Martinek).

23. 2. 2001: informace o dokumentu „Pokoj a dobro“ v rádiu Proglas (C. Martinek).

23.–24. 2. 2001: informace o listu pro ministry a formátory místních společenství SFŘ, Kapucínský klášter u P. M. Andělské, Praha 1 (L. Mlčoch, J. Šenkýř).

Český rozhlas 6 – Radio Svobodná Evropa: zahájeno pravidelné čtení z listu (4x týdně).

"Postní čtvrtky u Panny Marie v Praze-Strašnicích“ – série 6 besed (1.3.–5.4.2001) zahájená a uzavřená otci biskupy V. Malým a J. Škarvadou, za účasti Dr. Skoblíka, P. Ing. M. Fialy, Ing. T. Ježka, dr. Příhody, prof. J. Sokola a prof. J. Bednáře, Ing. J. Kratochvíla, Dr. M. Boháčové,
Dr. a Mgr. Freiových a členů pracovního týmu (organizovaly sdružení „Křesťan a práce“, „Kolpingovo dílo“, ČKA, Unie katolických žen
a Mezinárodní křesťanská solidarita). Magnetofonový záznam celé série besed na 11 magnetofonových kazetách sdružení „Křesťan a práce“.

5. 3. 2001: Internetová recenze na „Pokoj a dobro“ od Prof. Jana Sokola (3 str.).

5. 3. 2001: Beseda o listu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, České Budějovice (C. Martinek).

13. 3. 2001: prezentace listu na doškolovacím kurzu pro pracovníky České národní banky „Etika ve finančním sektoru“, Senovážné nám., Praha 1 (L. Mlčoch).

15.–17. 3. 2001: „Jahrestagung des Vereins zur Forderung der katholischen Sozialethik im Mittel- und Südosteuropa, Pész, Maďarsko: Cesty smíření a dorozumění v našem regionu podle tezí listu „Pokoj a dobro“ (J. Kaman).

19. 3. 2001: přednáška o listu pro klub bankovních analytiků (Sigma-klub), Česká spořitelna, Na Perštýně l, Praha 1 (L. Mlčoch).

21. 3. 2001: „Kolokvium s kardinálem Vlkem“ na téma listu, ČKA a Konrad Adenauer Stiftung, Praha- Emauzy.

31. 3. 2001: „Pokoj a dobro“ a česká transformace, Václav Klaus, Lidové noviny, Orientace.

Perspektivy, příloha Katolického týdeníku: rozhovor Dr. Šebka a Ing. Kratochvíla s L. Mlčochem „Nelehká péče o pokoj a dobro“ (duben 2001).

3.–4. 4. 2001: Biskupové jednali v Hejnicích, Katolický týdeník 15. dubna 2001.

6.–8. 4.: Velehrad, „Hospodářství a etika ve světle sbližování s EU“ (Zamýšlíme se nad listem biskupů k sociálním otázkám) (Hnutí „Křesťan
a práce“, KAB Strahlfeld). Závěr besedy z 8. 4. za účasti JUDr. Cyrila Svobody na videokazetě (B. Vymětalík – organizátor, dále L. Mlčoch
a J. Šenkýř) .

7. 4. 2001: „Pokoj a dobro“ a odpovědnost lásky, J. S. Trojan, Lidové noviny, Orientace.

8. 4. 2001: Podněty čtenářů, Katolický týdeník 14/2001, reakce šéfredaktora.

12. 4. 2001: Beseda o listu v místní organizaci KDU-ČSL Brno, Černá Pole-Lesná (C. Martinek).

14. 4. 2001: „Pokoj a dobro“ a názory Václava Klause, Lidové noviny, Orientace.

17. 4. 2001: Společnost Nového Města Pražského, Gymnázium Jana Palacha, Senovážné nám. Praha 1, diskuse k listu (L. Mlčoch).

17.–25. 4. 2001: „Pokoj? Dobro?“ Jan Šimsa, Literární noviny 17/2001.

19. 4. 2001: Akademické fórum při studentské farnosti Brno: „Mravní rozměr ekonomie“ (L. Mlčoch).

20. 4. 2001: Beseda o listu na městské konferenci KDU-ČSL, Brno (C. Martinek).

24. 4. 2001: Diskuse k listu na ČKA Liberec, aula Technické univerzity (L. Mlčoch).

26. 4. 2001: Teologická fakulta Jihočeské univerzity (České Budějovice) spolu s místní ČKA (Prof. K. Beneš): diskuse k listu za účasti biskupa Mons. J. Paďoura, moderoval spectabilis Prof. J. Dolista, za autorský tým L. Mlčoch.

28. 4. 2001: „‘Pokoj a dobro’ a bilance českého kapitalismu“, Lidové noviny, Orientace.

30. 4. 2001: „Politicky korektní kazatel versus tlupa máma-táta-pes“, Tomáš Vyhnánek, studentský list Babylon č. 8, 30. dubna 2001.

2. 5. 2001: „Výzva ke třetí a další cestě“, úvodník Jana Šimsy, Evangelický týdeník – Kostnické jiskry, ročník 86, č. 16/2001, s. 1-2.

3. 5. 2001: IV. diskuse o dokumentu Pokoj a dobro ve farním společenství u sv. Vojtěcha, Praha 6 - Dejvice, moderace a přepis zvukového záznamu V. Peřich (17 stran).

5. 5. 2001: Beseda s posluchači 3. ročníku Teologické fakulty, České Budějovice (C. Martinek).

7. 5. 2001: Debata o „Pokoji a dobru“ v semináři, Thákurova 3, Praha 6 (moderátor Ing. Witzanyová).

10. 5. 2001: Konference v Bruselu „Změny ve světě práce, situace ve střední a východní Evropě“, beseda k listu „Pokoj a dobro“ (C. Martinek).

12. 5. 2001: Přednáška ke kap. VI. listu (o podnikání), Brno, KDU-ČSL (B. Vymětalík).

18. 5. 2001: Husův dům Praha, Jungmannova ul., „Peace and Good“ přednáška prof. Mlčocha pro skupinu studentů z USA (University of Michigan).

18. 5.–20. 5. 2001: Duchovní retreat na téma „Stav společnosti na pozadí dokumentu Pokoj a dobro“, pořadatel: Oikumené-Akademická YMCA, Křemešník u Pelhřimova.

23. 5. 2001: „Pokoj a dobro“, úvodník Prof. Josefa Smolíka, Evangelický týdeník – Kostnické jiskry, ročník 86, č. 19/2001.

Květnové číslo „Křesťanské revue“: Josef Smolík, „Pokoj a dobro“, LXVIII – 5/2001, s. 133–136.

31. 5. 2001: Masarykova dělnická akademie – diskuse k listu „Pokoj a dobro“, Parlament ČR, Sněmovní ul., Praha 1.

„Pokoj a dobro“ a Václav Klaus, Petr Kolář, Řím, Vita Nuova, No. 5–6/2001.

„Historické souvislosti listu Pokoj a dobro“, Jaromír Procházka, Křesťanská revue č. 6/2001, s. 153–158.

1. 6. 2001: diskuse k listu organizovaná městským výborem KDU-ČSL Brno, Ústřední orlovna (L. Mlčoch, C. Martinek, J. Kaman za pracovní tým).

1. 6. 2001: diskuse k listu organizovaná místní pobočkou ČKA Kyjov (L. Mlčoch).

8. 6. 2001: předání anglické verze listu prof. J. Stiglitzovi při příležitosti udělení čestného doktorátu Karlovy univerzity (L. Mlčoch) .

9. 6. 2001: Mezinárodní setkání LIDICE 2001, seminář „Sociálně orientovaná společnost – realita nebo utopie?“ Pořadatelé Memento Lidice, Obecní zastupitelstvo, Brémská lidická iniciativa. Oáza Lidice. „Pokoj a dobro – ekumenický list k sociálním otázkám v České republice“ (L. Mlčoch). První prezentace německé verze listu.

15. 6. 2001: diskuse k listu pořádaná farností a obcí Horní Sloupnice (L. Mlčoch).

17. 6. 2001: „Generální sekretáři se setkají v Praze“, rozhovor s Mons. Simandlem, Katolický týdeník 24/2001.

22. 6. 2001: prezentace anglické a německé verze listu na setkání generálních sekretářů EEC v Praze (prof. Mlčoch, Mons. Simandl).

23. 6. 2001: „Evropské fórum laiků“ v Erfurtu, beseda k listu „Pokoj a dobro“ (C. Martinek).

23.–29. 6. 2001: Mezinárodní konference Světové aliance reformovaných církví a Světové (a Evropské) rady církví „Globalisation in Central and Eastern Europe: Responses to the Ecological, Economic and Social Consequences“, účast prof. Trojana v sekci „Experience of 10 years in transition“.

29. 6.–1. 7. 2001: Jubilejní sjezd sekulárních františkánů (po 100 letech), Velehrad, Stojanov. Zpráva o listu a diskuse v plénu a v sekcích (politika, sociální práce, rodina, ekologie) (L. Mlčoch,J. Šenkýř).

30. 6.–1. 7. 2001: „Co je a jak vznikal dokument ‘Pokoj a dobro’“, přednáška C. Martinka a beseda, Valašská Bystřice (farnost a organizace KDU-ČSL).

2. 7. 2001: Doc. O. A. Funda: osobní dopis s hodnocením listu Pokoj a dobro (2 str.).

2. 7. 2001: „Co je a jak vznikal dokument ‘Pokoj a dobro’“, farnost Rožnov p. Radh. (C. Martinek).

3. 7. 2001: L. Mlčoch: „Etika a tržní ekonomika: český rozměr“. Mosty – česko-slovenský týždenník, „Česko-slovenský duchovný parlament“, 27/2001.

„Retreat Akademické YMKY“. Zpráva Jiřího Cikánka v Křesťanské revue 7/2001, str. 196.

26. 8. 2001: „Pokoj a dobro: diskuse pokračuje“, Jiří Sůva, Katolický týdeník, Perspektivy.

Září 2001: L. Mlčoch: „Pace e bene“, zpráva o sociálním listu pro Jubilejní sjezd SFŘ na Velehradě, Poutník, časopis přátel sv. Františka 9/2001.

3. 9. 2001: Přednáška s besedou o listu pro Petriny, České Budějovice (C. Martinek) .

14.–20. 9. 2001: International Council of Catholic Men UNUM OMNES – Executive Committee Vatican, Croatia-Zagreb-Plitvice, Zpráva o sociálním pastýřském listu „Pokoj a dobro“ (J. Kaman).

19. 9. 2001: Přednáška s besedou o listu pro farnost Blansko (C. Martinek) .

26.–30. 9. 2001: „7. Osteuropa-Seminar“, Kirchliche Arbeitstelle für Männerseelsorge in den deutchen Diözesen + UNUM OMNES, Schmotitz, BRD. Téma: Význam rodiny pro společnou Evropu na podkladu listu ‘Pokoj a dobro’“, (J. Kaman).

1. 10. 2001: Přednáška a beseda k listu „Pokoj a dobro“, Konfederace politických vězňů, Jihlava, (Dr. Plocek).

3. 10. 2001: „Zápas o perspektivu“, V. Žák, Listy XXXI, 5/2001.

5. 10. 2001: Duchovní cvičení pro politiky, diskuse k listu, Kapucínský klášter u P. M. Andělské, Praha 1 (L. Mlčoch).

9. 10. 2001: Přednáška s besedou o listu pro Unii katolických žen, České Budějovice (C. Martinek) .

12. 10. 2001: Diskuse k listu ve sboru ČCE v Neratovicích-Libiši (L. Mlčoch - J. Trojan).

16. 10. 2001: Diskuse k listu v místní pobočce ČKA Příbram (L. Mlčoch).

19. 10. 2001: „Reform in Latin America and Transition in Eastern Europe“, konference, kterou organizovalo „Forum on Debt and Development“
a Světová obchodní organizace (WTO) v budově ČNB v Praze: prezentace listu v rámci diskuse o transformaci v ČR (L. Mlčoch) .

25. 10. 2001: „Co je a jak vznikal dokument ‚Pokoj a dobro‘„, pobočka ČKA Třebíč (C. Martinek).

25.–28. 10. 2001: seminář s hlavním tématem listu „Pokoj a dobro“, organizovaný Ekumenickou radou církví – Eunika XVII, Dům „Sola fide“, Jánské Lázně (L. Mlčoch – J. Trojan).

26. 10. 2001: prezentace anglické a německé verze listu zástupcům Mezinárodní rady SFŘ, klášter Šedých sester sv. Františka, Bartolomějská ul., Praha 1.

29. 10. 2001: interview pro Radio Proglas k výsledkům diskuse o listu (L. Mlčoch).

„O duchovních základech kapitalismu“. Listy č. 6/2001, str. 20–21 (L. Rychetník).

„Náboženství a politika: předvolební úvahy“ (Michaela Freiová), kritika listu v Bulletinu č. 123, Občanský institut, Praha, listopad 2001.

14. 11. 2001: „Proč jsme se nevypořádali s minulostí“, Akademické forum, Praha, Ječná 2 (Dr. Plocek).

15. 11. 2001: „Pokoj a dobro – rok poté“. Diskuse na CMTF Palackého univerzity, Olomouc (J. Kaman, C. Martinek, L. Mlčoch, J. Šenkýř,
B. Vymětalík).

16. 11. 2001: Výklad k listu „Pokoj a dobro“, Katolický lidový dům Frýdek-Místek (B. Vymětalík).

18. l l. 2001: „Potřebujeme nové Desetiletí duchovní obnovy“, rozhovor redakce s L. Mlčochem k výročí vydání listu, Katolický týdeník 46/2001.

19. 11. 2001: diskuse k listu ve farnosti sv. Františka, Praha 4 - Na Habrovce (J. Šenkýř).

21. 11. 2001: „Jak budovat Pokoj a dobro“. Beseda ve farnosti sv. Václava, Praha 6 - Dejvice (L. Mlčoch) .

28. 11. 2001: Diskuse k listu v Kolegiu katolických lékařů, klub 3. interny, U nemocnice l, Praha 1 (L. Mlčoch).

13. 12. 2001: Přednáška s besedou k listu „Pokoj a dobro“ pro duchovní děkanát Brno (C. Martinek).

17. 1. 2002: Zahájení cyklu besed ke kapitolám listu pro farnost Přibice – dále 31. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 14. 3., 14. 4. 2002 (C. Martinek).

28. 1. 2002: Ing. T. Ježek CSc.: Poznámky k listu Pokoj a dobro (internet. posudek – 3 str.).

16. 2. 2002: „Nový sociální dokument, společnost a církev“. Přednáška na mezinárodním studijním zasedání „Sdružení pro podporu katolické sociální nauky ve střední a jihovýchodní Evropě“. Vídeň (C. Martinek,
J. Kaman).

16. 2. 2002: Setkání křesťanských pedagogů organizované Ekumenickou radou církví v modlitebně Bratrské jednoty baptistů, Vinohradská 68, Praha 3. Informace a beseda k listu „Pokoj a dobro“ (J. S. Trojan, L. Mlčoch).

26. 2. 2002: Přednáška s besedou k listu „Pokoj a dobro“ pro duchovní několika děkanátů, Hustopeče u Brna (C. Martinek).

3. 3. 2002: Dr. Ing. Antonín Moravec: posouzení publikace Pokoj a dobro, (internet. posudek – 4 str.).

4. 4. 2002: Přednáška a beseda k listu pro farnost Hustopeče u Brna (C. Martinek).

8. 4. 2002: Odborníci k etickým otázkám sociálního zdraví. L. Mlčoch: „Senioři ve světle dokumentu Pokoj a dobro. 1. Lékařská fakulta UK, Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2 .

14. 4. 2002: Přednáška a beseda k listu „Pokoj a dobro“ pro ČKA Kyjov (C. Martinek).

28. 4. 2002: „Aby bylo v naší zemi dobro a pokoj“. Autorský tým reaguje na diskusi. Perspektivy, příloha Katolického týdeníku (duben 2002).

Duben 2002: „Aby se v naší zemi opravdu uhostilo dobro a pokoj“. Autorský tým sociálního listu „Pokoj a dobro“. Křesťanská revue č. 4/2002, str. 106–109.

3. 5. 2002: Kritika listu „Pokoj a dobro“ v rámci semináře „Kapitalismus, náboženství, morálka“ organizovaného společně Liberálním institutem
a Občanským institutem, Spálená ul. 51, Praha 1 (M. Freiová).

14. 5. 2002: Přednáška a beseda k listu „Pokoj a dobro“ pro místní pobočku ČKA ve Valašském Meziříčí (L. Mlčoch).

27. 5. 2002: „Globalizace a etika podnikání a sociální učení církve“. Farnost sv. Václava, Praha-Vršovice, „Křesťan a práce“ (na podkladě listu
L. Rychetník a S. Jechová). Informace ve věstníku farnosti u kostelů
sv. Mikuláše a sv. Václava „Svatováclavská vinice 6 (červen) 2002.

27.–28. 5. 2002: Zasedání prezidia a shromáždění členů FEECA (Fédération Européenne pour l’Education Catholique des Adultes) v Curychu – prezentace listu a veřejné diskuse k němu (J. Kaman).

„Perspektiva zápasu. Odpověď V. Žákovi na jeho článek Zápas o perspektivu v Listech č. 5/2001“. J. S. Trojan, Listy č. 3/2002. .

Červenec 2002: „Pokoj a dobro“. Kritická recenze listu od Tomáše Tožičky. Křesťanská revue 7/2002, s. 192–194.

„Usilujme o civilizaci solidarity a lásky. Pokoj a dobro bilancuje veřejnou diskusi“. L. Rychetník, Listy č. 4/2002, s. 1–4.

26. 9. 2002: „Žeň veřejné diskuse k listu Pokoj a dobro“, místní pobočka ČKA v Mostě (L. Mlčoch).

Harmonogram akcí

Celý harmonogram

Rozhovor

Sledujte nás

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE