Přehled reakcí a akcí k listu

 

Chronologický přehled mediálních reakcí a diskusních akcí k listu

14. 11. 2000: Tisková konference k listu: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. Praha 1.

17. 11. 2000: Datum vydání listu.

26. 11. 2000: „Sociální list je impulsem k diskusi“ (Katolický týdeník 48/2000).

10. 12. 2000: „Sháníte Pokoj a dobro?“ (neš), Katolický týdeník 50/2001.

Prosinec 2000: Hodnocení uplynulých 10 let ve vazbě na „Pokoj a dobro“, Katolický lidový dům Frýdek-Místek (B. Vymětalík).

13. 12. 2000: ČKA – Emauzy: diskusní večer s politiky KDU-ČSL, ČSSD a ODS (Prof. T. Halík, J. S. Trojan, L. Mlčoch).

16. 12. 2000: „Slovo církví k sociálním otázkám Česka“, Lidové noviny, celostránková informace o listu Gabriely Hánečkové z tiskového střediska ČBK.

22. 12. 2000: Hospodářské noviny: „Živé křesťanství vytváří i dnes kulturu národa“, rozprava arcibiskupa J. Graubnera, L. Mlčocha, J. Trojana
a J. Plocka o myšlenkách listu.

22. 12. 2000: „Pokoj a dobro“ našich biskupů, Václav Klaus, osobní internetová stránka.

29. 12. 2000: České noviny (ČTK): Biskup V. Malý: „Snaha vyvolat celonárodní diskusi je během na dlouhou trať“.

Leden 2001: (nedatováno): Komentář k dokumentu „Pokoj a dobro“ – východiska a cíle dokumentu – na základě žádosti sekretariátu ODS zpracoval za ČKA doc. J. Vackář.

9. 1. 2001: Přednáška a beseda k listu „Pokoj a dobro“, Frýdek-Místek, Katolický lidový dům (B. Vymětalík).

10. 1. 2001: „Pokoj a dobro“ (Jaro Křivohlavý), Evangelický týdeník – Kostnické jiskry, ročník 86, č. 2/2001.

20. 1. 2001: Formace trvalých jáhnů z Olomoucké arcidiecéze: Mons. Erich Pepřík – „Diakonie tady a dnes“ na základě samostudia dokumentu „Pokoj a dobro“. Následující série formačních setkání byla vedena jako impulsy pro pastorační praxi.

„Pokoj a dobro“, informace o listu (Jaromír Procházka), Protestant
č. 2/2001, s. 12–13.

6. 2. 2001: účast T. Halíka, L. Mlčocha a J. Trojana na diskusi k „Sociální doktríně České republiky“, Masarykova dělnická akademie – Parlament, Sněmovní ul. (vicepremiér V. Špidla, prof. M. Potůček za tvůrce doktríny).

10. 2. 2001: „Co je a jak vznikal dokument Pokoj a dobro“, Moravsko-slezská křesťanská akademie, Brno-Petrov (C. Martinek).

23. 2. 2001: informace o dokumentu „Pokoj a dobro“ v rádiu Proglas (C. Martinek).

23.–24. 2. 2001: informace o listu pro ministry a formátory místních společenství SFŘ, Kapucínský klášter u P. M. Andělské, Praha 1 (L. Mlčoch, J. Šenkýř).

Český rozhlas 6 – Radio Svobodná Evropa: zahájeno pravidelné čtení z listu (4x týdně).

"Postní čtvrtky u Panny Marie v Praze-Strašnicích“ – série 6 besed (1.3.–5.4.2001) zahájená a uzavřená otci biskupy V. Malým a J. Škarvadou, za účasti Dr. Skoblíka, P. Ing. M. Fialy, Ing. T. Ježka, dr. Příhody, prof. J. Sokola a prof. J. Bednáře, Ing. J. Kratochvíla, Dr. M. Boháčové,
Dr. a Mgr. Freiových a členů pracovního týmu (organizovaly sdružení „Křesťan a práce“, „Kolpingovo dílo“, ČKA, Unie katolických žen
a Mezinárodní křesťanská solidarita). Magnetofonový záznam celé série besed na 11 magnetofonových kazetách sdružení „Křesťan a práce“.

5. 3. 2001: Internetová recenze na „Pokoj a dobro“ od Prof. Jana Sokola (3 str.).

5. 3. 2001: Beseda o listu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, České Budějovice (C. Martinek).

13. 3. 2001: prezentace listu na doškolovacím kurzu pro pracovníky České národní banky „Etika ve finančním sektoru“, Senovážné nám., Praha 1 (L. Mlčoch).

15.–17. 3. 2001: „Jahrestagung des Vereins zur Forderung der katholischen Sozialethik im Mittel- und Südosteuropa, Pész, Maďarsko: Cesty smíření a dorozumění v našem regionu podle tezí listu „Pokoj a dobro“ (J. Kaman).

19. 3. 2001: přednáška o listu pro klub bankovních analytiků (Sigma-klub), Česká spořitelna, Na Perštýně l, Praha 1 (L. Mlčoch).

21. 3. 2001: „Kolokvium s kardinálem Vlkem“ na téma listu, ČKA a Konrad Adenauer Stiftung, Praha- Emauzy.

31. 3. 2001: „Pokoj a dobro“ a česká transformace, Václav Klaus, Lidové noviny, Orientace.

Perspektivy, příloha Katolického týdeníku: rozhovor Dr. Šebka a Ing. Kratochvíla s L. Mlčochem „Nelehká péče o pokoj a dobro“ (duben 2001).

3.–4. 4. 2001: Biskupové jednali v Hejnicích, Katolický týdeník 15. dubna 2001.

6.–8. 4.: Velehrad, „Hospodářství a etika ve světle sbližování s EU“ (Zamýšlíme se nad listem biskupů k sociálním otázkám) (Hnutí „Křesťan
a práce“, KAB Strahlfeld). Závěr besedy z 8. 4. za účasti JUDr. Cyrila Svobody na videokazetě (B. Vymětalík – organizátor, dále L. Mlčoch
a J. Šenkýř) .

7. 4. 2001: „Pokoj a dobro“ a odpovědnost lásky, J. S. Trojan, Lidové noviny, Orientace.

8. 4. 2001: Podněty čtenářů, Katolický týdeník 14/2001, reakce šéfredaktora.

12. 4. 2001: Beseda o listu v místní organizaci KDU-ČSL Brno, Černá Pole-Lesná (C. Martinek).

14. 4. 2001: „Pokoj a dobro“ a názory Václava Klause, Lidové noviny, Orientace.

17. 4. 2001: Společnost Nového Města Pražského, Gymnázium Jana Palacha, Senovážné nám. Praha 1, diskuse k listu (L. Mlčoch).

17.–25. 4. 2001: „Pokoj? Dobro?“ Jan Šimsa, Literární noviny 17/2001.

19. 4. 2001: Akademické fórum při studentské farnosti Brno: „Mravní rozměr ekonomie“ (L. Mlčoch).

20. 4. 2001: Beseda o listu na městské konferenci KDU-ČSL, Brno (C. Martinek).

24. 4. 2001: Diskuse k listu na ČKA Liberec, aula Technické univerzity (L. Mlčoch).

26. 4. 2001: Teologická fakulta Jihočeské univerzity (České Budějovice) spolu s místní ČKA (Prof. K. Beneš): diskuse k listu za účasti biskupa Mons. J. Paďoura, moderoval spectabilis Prof. J. Dolista, za autorský tým L. Mlčoch.

28. 4. 2001: „‘Pokoj a dobro’ a bilance českého kapitalismu“, Lidové noviny, Orientace.

30. 4. 2001: „Politicky korektní kazatel versus tlupa máma-táta-pes“, Tomáš Vyhnánek, studentský list Babylon č. 8, 30. dubna 2001.

2. 5. 2001: „Výzva ke třetí a další cestě“, úvodník Jana Šimsy, Evangelický týdeník – Kostnické jiskry, ročník 86, č. 16/2001, s. 1-2.

3. 5. 2001: IV. diskuse o dokumentu Pokoj a dobro ve farním společenství u sv. Vojtěcha, Praha 6 - Dejvice, moderace a přepis zvukového záznamu V. Peřich (17 stran).

5. 5. 2001: Beseda s posluchači 3. ročníku Teologické fakulty, České Budějovice (C. Martinek).

7. 5. 2001: Debata o „Pokoji a dobru“ v semináři, Thákurova 3, Praha 6 (moderátor Ing. Witzanyová).

10. 5. 2001: Konference v Bruselu „Změny ve světě práce, situace ve střední a východní Evropě“, beseda k listu „Pokoj a dobro“ (C. Martinek).

12. 5. 2001: Přednáška ke kap. VI. listu (o podnikání), Brno, KDU-ČSL (B. Vymětalík).

18. 5. 2001: Husův dům Praha, Jungmannova ul., „Peace and Good“ přednáška prof. Mlčocha pro skupinu studentů z USA (University of Michigan).

18. 5.–20. 5. 2001: Duchovní retreat na téma „Stav společnosti na pozadí dokumentu Pokoj a dobro“, pořadatel: Oikumené-Akademická YMCA, Křemešník u Pelhřimova.

23. 5. 2001: „Pokoj a dobro“, úvodník Prof. Josefa Smolíka, Evangelický týdeník – Kostnické jiskry, ročník 86, č. 19/2001.

Květnové číslo „Křesťanské revue“: Josef Smolík, „Pokoj a dobro“, LXVIII – 5/2001, s. 133–136.

31. 5. 2001: Masarykova dělnická akademie – diskuse k listu „Pokoj a dobro“, Parlament ČR, Sněmovní ul., Praha 1.

„Pokoj a dobro“ a Václav Klaus, Petr Kolář, Řím, Vita Nuova, No. 5–6/2001.

„Historické souvislosti listu Pokoj a dobro“, Jaromír Procházka, Křesťanská revue č. 6/2001, s. 153–158.

1. 6. 2001: diskuse k listu organizovaná městským výborem KDU-ČSL Brno, Ústřední orlovna (L. Mlčoch, C. Martinek, J. Kaman za pracovní tým).

1. 6. 2001: diskuse k listu organizovaná místní pobočkou ČKA Kyjov (L. Mlčoch).

8. 6. 2001: předání anglické verze listu prof. J. Stiglitzovi při příležitosti udělení čestného doktorátu Karlovy univerzity (L. Mlčoch) .

9. 6. 2001: Mezinárodní setkání LIDICE 2001, seminář „Sociálně orientovaná společnost – realita nebo utopie?“ Pořadatelé Memento Lidice, Obecní zastupitelstvo, Brémská lidická iniciativa. Oáza Lidice. „Pokoj a dobro – ekumenický list k sociálním otázkám v České republice“ (L. Mlčoch). První prezentace německé verze listu.

15. 6. 2001: diskuse k listu pořádaná farností a obcí Horní Sloupnice (L. Mlčoch).

17. 6. 2001: „Generální sekretáři se setkají v Praze“, rozhovor s Mons. Simandlem, Katolický týdeník 24/2001.

22. 6. 2001: prezentace anglické a německé verze listu na setkání generálních sekretářů EEC v Praze (prof. Mlčoch, Mons. Simandl).

23. 6. 2001: „Evropské fórum laiků“ v Erfurtu, beseda k listu „Pokoj a dobro“ (C. Martinek).

23.–29. 6. 2001: Mezinárodní konference Světové aliance reformovaných církví a Světové (a Evropské) rady církví „Globalisation in Central and Eastern Europe: Responses to the Ecological, Economic and Social Consequences“, účast prof. Trojana v sekci „Experience of 10 years in transition“.

29. 6.–1. 7. 2001: Jubilejní sjezd sekulárních františkánů (po 100 letech), Velehrad, Stojanov. Zpráva o listu a diskuse v plénu a v sekcích (politika, sociální práce, rodina, ekologie) (L. Mlčoch,J. Šenkýř).

30. 6.–1. 7. 2001: „Co je a jak vznikal dokument ‘Pokoj a dobro’“, přednáška C. Martinka a beseda, Valašská Bystřice (farnost a organizace KDU-ČSL).

2. 7. 2001: Doc. O. A. Funda: osobní dopis s hodnocením listu Pokoj a dobro (2 str.).

2. 7. 2001: „Co je a jak vznikal dokument ‘Pokoj a dobro’“, farnost Rožnov p. Radh. (C. Martinek).

3. 7. 2001: L. Mlčoch: „Etika a tržní ekonomika: český rozměr“. Mosty – česko-slovenský týždenník, „Česko-slovenský duchovný parlament“, 27/2001.

„Retreat Akademické YMKY“. Zpráva Jiřího Cikánka v Křesťanské revue 7/2001, str. 196.

26. 8. 2001: „Pokoj a dobro: diskuse pokračuje“, Jiří Sůva, Katolický týdeník, Perspektivy.

Září 2001: L. Mlčoch: „Pace e bene“, zpráva o sociálním listu pro Jubilejní sjezd SFŘ na Velehradě, Poutník, časopis přátel sv. Františka 9/2001.

3. 9. 2001: Přednáška s besedou o listu pro Petriny, České Budějovice (C. Martinek) .

14.–20. 9. 2001: International Council of Catholic Men UNUM OMNES – Executive Committee Vatican, Croatia-Zagreb-Plitvice, Zpráva o sociálním pastýřském listu „Pokoj a dobro“ (J. Kaman).

19. 9. 2001: Přednáška s besedou o listu pro farnost Blansko (C. Martinek) .

26.–30. 9. 2001: „7. Osteuropa-Seminar“, Kirchliche Arbeitstelle für Männerseelsorge in den deutchen Diözesen + UNUM OMNES, Schmotitz, BRD. Téma: Význam rodiny pro společnou Evropu na podkladu listu ‘Pokoj a dobro’“, (J. Kaman).

1. 10. 2001: Přednáška a beseda k listu „Pokoj a dobro“, Konfederace politických vězňů, Jihlava, (Dr. Plocek).

3. 10. 2001: „Zápas o perspektivu“, V. Žák, Listy XXXI, 5/2001.

5. 10. 2001: Duchovní cvičení pro politiky, diskuse k listu, Kapucínský klášter u P. M. Andělské, Praha 1 (L. Mlčoch).

9. 10. 2001: Přednáška s besedou o listu pro Unii katolických žen, České Budějovice (C. Martinek) .

12. 10. 2001: Diskuse k listu ve sboru ČCE v Neratovicích-Libiši (L. Mlčoch - J. Trojan).

16. 10. 2001: Diskuse k listu v místní pobočce ČKA Příbram (L. Mlčoch).

19. 10. 2001: „Reform in Latin America and Transition in Eastern Europe“, konference, kterou organizovalo „Forum on Debt and Development“
a Světová obchodní organizace (WTO) v budově ČNB v Praze: prezentace listu v rámci diskuse o transformaci v ČR (L. Mlčoch) .

25. 10. 2001: „Co je a jak vznikal dokument ‚Pokoj a dobro‘„, pobočka ČKA Třebíč (C. Martinek).

25.–28. 10. 2001: seminář s hlavním tématem listu „Pokoj a dobro“, organizovaný Ekumenickou radou církví – Eunika XVII, Dům „Sola fide“, Jánské Lázně (L. Mlčoch – J. Trojan).

26. 10. 2001: prezentace anglické a německé verze listu zástupcům Mezinárodní rady SFŘ, klášter Šedých sester sv. Františka, Bartolomějská ul., Praha 1.

29. 10. 2001: interview pro Radio Proglas k výsledkům diskuse o listu (L. Mlčoch).

„O duchovních základech kapitalismu“. Listy č. 6/2001, str. 20–21 (L. Rychetník).

„Náboženství a politika: předvolební úvahy“ (Michaela Freiová), kritika listu v Bulletinu č. 123, Občanský institut, Praha, listopad 2001.

14. 11. 2001: „Proč jsme se nevypořádali s minulostí“, Akademické forum, Praha, Ječná 2 (Dr. Plocek).

15. 11. 2001: „Pokoj a dobro – rok poté“. Diskuse na CMTF Palackého univerzity, Olomouc (J. Kaman, C. Martinek, L. Mlčoch, J. Šenkýř,
B. Vymětalík).

16. 11. 2001: Výklad k listu „Pokoj a dobro“, Katolický lidový dům Frýdek-Místek (B. Vymětalík).

18. l l. 2001: „Potřebujeme nové Desetiletí duchovní obnovy“, rozhovor redakce s L. Mlčochem k výročí vydání listu, Katolický týdeník 46/2001.

19. 11. 2001: diskuse k listu ve farnosti sv. Františka, Praha 4 - Na Habrovce (J. Šenkýř).

21. 11. 2001: „Jak budovat Pokoj a dobro“. Beseda ve farnosti sv. Václava, Praha 6 - Dejvice (L. Mlčoch) .

28. 11. 2001: Diskuse k listu v Kolegiu katolických lékařů, klub 3. interny, U nemocnice l, Praha 1 (L. Mlčoch).

13. 12. 2001: Přednáška s besedou k listu „Pokoj a dobro“ pro duchovní děkanát Brno (C. Martinek).

17. 1. 2002: Zahájení cyklu besed ke kapitolám listu pro farnost Přibice – dále 31. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 14. 3., 14. 4. 2002 (C. Martinek).

28. 1. 2002: Ing. T. Ježek CSc.: Poznámky k listu Pokoj a dobro (internet. posudek – 3 str.).

16. 2. 2002: „Nový sociální dokument, společnost a církev“. Přednáška na mezinárodním studijním zasedání „Sdružení pro podporu katolické sociální nauky ve střední a jihovýchodní Evropě“. Vídeň (C. Martinek,
J. Kaman).

16. 2. 2002: Setkání křesťanských pedagogů organizované Ekumenickou radou církví v modlitebně Bratrské jednoty baptistů, Vinohradská 68, Praha 3. Informace a beseda k listu „Pokoj a dobro“ (J. S. Trojan, L. Mlčoch).

26. 2. 2002: Přednáška s besedou k listu „Pokoj a dobro“ pro duchovní několika děkanátů, Hustopeče u Brna (C. Martinek).

3. 3. 2002: Dr. Ing. Antonín Moravec: posouzení publikace Pokoj a dobro, (internet. posudek – 4 str.).

4. 4. 2002: Přednáška a beseda k listu pro farnost Hustopeče u Brna (C. Martinek).

8. 4. 2002: Odborníci k etickým otázkám sociálního zdraví. L. Mlčoch: „Senioři ve světle dokumentu Pokoj a dobro. 1. Lékařská fakulta UK, Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2 .

14. 4. 2002: Přednáška a beseda k listu „Pokoj a dobro“ pro ČKA Kyjov (C. Martinek).

28. 4. 2002: „Aby bylo v naší zemi dobro a pokoj“. Autorský tým reaguje na diskusi. Perspektivy, příloha Katolického týdeníku (duben 2002).

Duben 2002: „Aby se v naší zemi opravdu uhostilo dobro a pokoj“. Autorský tým sociálního listu „Pokoj a dobro“. Křesťanská revue č. 4/2002, str. 106–109.

3. 5. 2002: Kritika listu „Pokoj a dobro“ v rámci semináře „Kapitalismus, náboženství, morálka“ organizovaného společně Liberálním institutem
a Občanským institutem, Spálená ul. 51, Praha 1 (M. Freiová).

14. 5. 2002: Přednáška a beseda k listu „Pokoj a dobro“ pro místní pobočku ČKA ve Valašském Meziříčí (L. Mlčoch).

27. 5. 2002: „Globalizace a etika podnikání a sociální učení církve“. Farnost sv. Václava, Praha-Vršovice, „Křesťan a práce“ (na podkladě listu
L. Rychetník a S. Jechová). Informace ve věstníku farnosti u kostelů
sv. Mikuláše a sv. Václava „Svatováclavská vinice 6 (červen) 2002.

27.–28. 5. 2002: Zasedání prezidia a shromáždění členů FEECA (Fédération Européenne pour l’Education Catholique des Adultes) v Curychu – prezentace listu a veřejné diskuse k němu (J. Kaman).

„Perspektiva zápasu. Odpověď V. Žákovi na jeho článek Zápas o perspektivu v Listech č. 5/2001“. J. S. Trojan, Listy č. 3/2002. .

Červenec 2002: „Pokoj a dobro“. Kritická recenze listu od Tomáše Tožičky. Křesťanská revue 7/2002, s. 192–194.

„Usilujme o civilizaci solidarity a lásky. Pokoj a dobro bilancuje veřejnou diskusi“. L. Rychetník, Listy č. 4/2002, s. 1–4.

26. 9. 2002: „Žeň veřejné diskuse k listu Pokoj a dobro“, místní pobočka ČKA v Mostě (L. Mlčoch).

Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás