Strukturovaně Centesimus annus

 

"CENTESIMUS ANNUS" - encyklika Jana Pavla II. (1991):

Předmluva + Obsah   zde
Úvod čl. 1.-3. zde
I. kapitola: Podstatné rysy encykliky Rerum novarum čl. 4.-11. zde
II.kapitola: Na cestě k „novým věcem“ dneška čl. 12.-21. zde
III. kapitola: Rok 1989 čl. 22.-29. zde
IV. kapitola: Soukromé vlastnictví a univerzální určení statků čl. 30.-43. zde
V. kapitola: Stát a kultura čl. 44.-52. zde
VI. kapitola: Člověk je cesta církve čl. 53.-62. zde

 


Rozhovor

"Environmentální poustevnictví" nás neochuzuje... (Marek Drápal)

Ing. et Ing. Marek Drápal, Ph.D. (nar. 1979) vystudoval biomedicínské inženýrství na elektrotechnické fakultě ČVUT, postgraduálně lékařskou biofyziku na 1. lékařské fakultě UK, a poté ekologické zemědělství na ČZU.

Žije v malé obci v podhůří Jizerských hor stylem ohleduplným k přírodě. Má pět dětí a devatero zaměstnání, nejvíce živí rodinu dálkovou správou serverů.

Je předsedou poradního odboru pro životní prostředí při Synodní radě ČCE. Založil a řídí Českou křesťanskou environmentální síť.

Sledujte nás