- zamyšlení krátce před druhým kolem prezidentských voleb v lednu 2018

 

V souvislosti s nadcházejícím druhým kolem prezidentských voleb si jako křesťan připomínám Ježíšova slova o malém stádci, o tom, že jako jeho ovečky máme být solí a kvasem země, a hlavně se nemáme bát! Přemýšlím nad tím, že hlasy nás křesťanů mohou nakonec rozhodnout o tom, kdo bude novým prezidentem. A modlím se za to:

  • aby naše volba nebyla jenom racionální, protože v sobě může zahrnovat paradoxně mnoho iracionalit;
  • aby nebyla jenom volbou srdcem, protože srdce snadno podléhá iluzím a klamům;
  • a už vůbec aby nebyla volbou čistě emocionální či dokonce pudovou. Velí jí totiž často strach a obavy. Vidí nebezpečí všude a ve všech, ať už to jsou imigranti, muslimové či kdokoliv jiný. Ráda se opírá o nejrůznější konspirační teorie, kterým sveřepě věří a ještě sveřepěji je šíří (např. o zednářích).

Přeji si, abychom jako křesťané k volbám šli a dokázali volit moudře, s rozvahou, nadhledem, nepředpojatě, beze strachu, bez nenávisti či zášti. Zkusme mít přitom před očima slova evangelia:  „Nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy, a víno i měchy přijdou nazmar. Nové víno do nových měchů!“ (Mk 2, 22).