původní kolektivní monografie, listopad 2019, KNA

 

Papež František v posynodální apoštolské exhortaci z roku 2016 ukázal, jak důležité pro církev je téma rodiny. Současně vidíme, jak naléhavě potřebné je spojovat věrnost evangelnímu ideálu manželství a rodiny s pastorační citlivostí ke konkrétním situacím manželů a rodin. Tato kolektivní monografie je plodem společného úsilí teologů a jejich reflexe nad papežovými teologickými a pastoračními impulsy.

 

Témata, která se v knize otevírají:

Amoris laetitia jako odpověď církve na novou situaci rodin a manželských párů

Příprava na manželství a doprovázení manželů a rodin

Manželská láska ve světle morálky a psychologie

Svědomí člověka a východiska pro pastorační praxi

Milosrdenství jako teologické a pastorační téma

Pastorálně-právní aspekty Amoris laetitia

Pastorace lidí v takzvaných neregulérních situacích

Podněty Amoris laetitia pro sociální práci