autoři: Zeman/Šrajer/Kotvrda prosinec 2015, KN

 

Autoři: Josef Zeman, Jindřich Šrajer, Jindřich Kotvrda

Publikace je zamýšlená jako úvod do metodiky doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu.

„Promýšlíme zde metodu osobního párového doprovázení, založenou na práci s motivacemi mladých manželů při respektu k jedinečnosti jejich vztahu. Nabízíme postupy, jak u nich rozvíjet kreativní formy vzájemné komunikace a naslouchání, jak u nich posilovat respekt jednoho ke druhému. Zdůrazňujeme přitom nutný požadavek utváření trvalé schopnosti dobírat se společné dohody v různých záležitostech manželského a rodinného života. Zohledňujeme samozřejmě také duchovní dimenzi manželského vztahu.“

Medailonky autorů:

  • PhDr. Josef Zeman, CSc. (1943): psycholog a psychoterapeut, certifikovaný manželský a rodinný poradce. Po mnohaleté práci ve zdravotnictví založil r. 1991 Manželskou a rodinnou poradnu Bethesda v Brně. V letech 1996 až 2007 byl ředitelem Národního centra pro rodinu při ČBK. Jeho odborným zaměřením je terapeutická práce se vztahovými a rodinnými problémy a související publikační a přednášková činnost.
  • Doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (1964): kněz, salesián s dlouholetou pastorační praxí, přednáší teologickou etiku na TF JU v Českých Budějovicích. Věnuje se teologicko-etickým otázkám, etice manželství a rodiny a křesťanské sociální etice. 
  • Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh (1963): kněz brněnské diecéze, studoval na Catholic Institute of Sydney pastorální teologii, na Fordham University Bronx NY duchovní doprovázení a v Římě na Gregoriánské univerzitě psychologii s psychoterapeutickým výcvikem. Věnuje se pastorační službě, psychologickému a duchovnímu doprovázení.