původní kolektivní monografie, listopad 2017, NLN

 

Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě

Kritické výzvy Populorum progressio (1967) a interdisciplinární analýzy mezinárodního rozvoje a chudoby

 

 

 

 • vydáno v Praze dne 13. listopadu 2017 nakladatelstvím Lidové noviny
 • původní kolektivní monografie u příležitosti 50. výročí encykliky Pavla VI. Populorum progressio (Rozvoj národů)
 • autoři jsou odborníky z oblastí
  • sociální etiky (včetně sociální nauky církve), obecné i aplikované etiky: doc. J. Šrajer, dr. P. Štica, dr. R. Míčka, dr. V. Mašek, dr. V. Šimek
  • z oblasti ekonomie: prof. L. Mlčoch, doc. I. Švihlíková, doc. J. Schwarz
  • z oblasti přírodních věd (zejména environmentalistika): prof. B. Moldan
  • a jeden z autorů je renomovaným zahraničním odborníkem na sociální etiku i ekonomii: prof. F. Hengsbach
 • autoři jsou částečně členy Pracovní skupiny pro sociální otázky (SO ČBK) a zčásti jsou odborníky pozvanými „zvenčí“ – v souladu se záměrem editora prezentovat různorodé autorské spektrum jak z hlediska odborného, tak názorového (včetně například odlišných vzorců politického výkladu skutečnosti)
 • cíl publikace: nově promyslet a aktualizovat encyklikou nastolená témata
  • vzhledem k fakticky proběhlým procesům, jež během pěti desetiletí proměnily podobu světa
  • vzhledem k soudobým sociálním, politickým a ekonomickým problémům, resp. výzvám
  • vzhledem k novým ohniskům vyžadujícím společnou (globální) pozornost a respekt – viz environmentální aspekt
  • a nakonec i vzhledem k možným prognózám, očekáváním či rizikům dalšího vývoje lidstva
 • celkové vyznění publikace Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě vychází z konkrétních odborných analýz, jejichž společným jmenovatelem je kritický přístup k pojmu „rozvoj“, který ještě v druhé polovině 20. století zastřešoval neodpovídající a do jisté míry utopické představy lidstva o možnostech svého vlastního přímočarého a neomezeného rozvoje

Resumé

 • připravenou monografií chce SO ČBK napříč českou společností přispět k dialogu
  • mezi odborníky a veřejností
  • mezi církví a sekulární společností
  • mezi všemi lidmi dobré vůle

→ protože témata v představené publikaci se dotýkají všech lidí, kterým není lhostejná kvalita veřejného prostoru

 • publikace ukazuje rozvoj jako komplexní a komplikovanou záležitost, která nemůže být redukována na ekonomickou stránku věci, nýbrž o které je zapotřebí přemýšlet s maximální zodpovědností a v kontextu, v němž se zohledňují veškeré potřebné aspekty