odborné příspěvky členů SO, časopis (4/2014)

 

PŘÍSPĚVKY ZA SO ČBK:

4 nerecenzované Daniel Hůle (komentář); Kateřina Šimáčková (rozhovor); Luděk Rychetník (reflexe); Adam Křístek (expertiza)

5 recenzovaných (studie, výzkumy, analýzy) Jakub Jinek, Gerhard Kruip, Lubomír Mlčoch, Jindřich Šrajer, Roman Míčka

 

 

OBSAH

 • Editorial (str.2)

O čem se mluví

 • Anketa (str. 4)
 • Komentář: Reprodukce nevzdělanosti jako základ sociální nespravedlnosti (str. 7)
 • Rozhovor: Sociální spravedlnosti nelze dosáhnout, ale musíme o ni usilovat (str. 10)

Inspirace pro praxi

 • Reflexe: Sociální spravedlnost: jak jí rozumět dnes? (str. 14)
 • Inspirace: Kdo je tady expert? (str. 17)
 • Profil: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (str. 20)
 • Profil: Občanské sdružení Res vitae, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (str. 22)

Fakta, legislativa, dokumenty

 • Expertiza: Půlkulaté jubileum. K patnácti letům zákona o sociálně-právní ochraně dětí (str. 23)

Studie, výzkumy, analýzy

 • Jakub Jinek: Sociální spravedlnost pro sociální práci (str. 32)
 • Gerhard Kruip: Sociální spravedlnost před novými výzvami – Úvahy ze sociálněetické perspektivy (str. 47)
 • Lubomír Mlčoch: Nezištnost v ekonomickém prostoru a v sociální politice (str. 58)
 • Jindřich Šrajer: Sociální spravedlnost jako základní kritérium sociální práce a sociální politiky (str. 73)
 • Roman Míčka: Sociální spravedlnost a lidská práva v sociální nauce církve (str. 83)
 • Helena Machulová: Reflektivní praxe a etika ctností: Možná cesta pro spojení teorie s praxí a odbornosti s lidskostí (str. 94)

Studentské práce

 • Martina Pajmová, Markéta Elichová: Role osobnosti a edukace pro kompetence sociálních pracovníků (str. 101)

Recenze

 • Hynek Jeřábek a kol.: Mezigenerační solidarita v péči o seniory (str. 110)
 • Hana Hašková a kol.: Péče o nejmenší. Boření mýtů (str. 111)
 • Kvetoslava Repková, Beáta Balogová: Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika. Terminológia, koncepty a diagnostika (str. 112)
 • Lucie Vidovićová a kol.: Stáří ve městě, město v životě seniorů (str. 115)

Zprávy, akce, oznámení

 • Zpráva z jednání Asociace vzdělavatelů v sociální práci (str. 117)
 • Cena kvality v sociální péči (str. 119)

 

 • Naše poslání a cíle (str. 121)
 • Zaměření příštího čísla (str. 122)