Název: Modely a teorie demokracie

Autor: Marián Sekerák

Nakladatelství: Centrum pro studium demokracie a kultury

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Monografie s předmluvou profesorky sociologie a bývalé slovenské premiérky Ivety Radičové přináší v českém prostředí unikátní syntetický přehled a také analýzu různých modelů a teorií demokracie především z 20. a počátku 21. století, a to zejména z pohledu politické teorie. Výchozí pozicí je autorovo ukotvení v liberální demokracii, přičemž lze v knize nalézt takové modely, jako jsou například procedurální, deliberativní, epistemická, delegativní, kosmopolitní či militantní demokracie. Kniha je určena primárně odborné veřejnosti z řad sociálních a humanitních věd, ale je možné ji použít také ve výukovém procesu v rámci pokročilých kurzů zejména pro magisterské a doktorské studenty. Má ambici oslovit i laickou veřejnost, která se chce obeznámit s nejnovějšími vědeckými diskusemi o výzvách a budoucnosti demokracie.

 

Marián Sekerák (*1989) vystudoval politologii na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici a doktorát (Ph.D.) v témže oboru získal na Univerzitě Karlově. Několik let analyticky působil v prostředí české stranické politiky. V roce 2018 absolvoval stáž v Evropském parlamentu a v letním semestru 2019/2020 byl hostujícím pedagogem na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Odborně se zabývá oblastí politické teorie, teorií demokracie, katolické sociální nauky a veřejných politik v oblasti terciárního vzdělávání. Je autorem monografie o ekonomické demokracii (2013) i řady studií a recenzí v domácím a zahraničním vědeckém tisku. Je pravidelně zván komentovat aktuální politické události v celé řadě tištěných, audiovizuálních a online médií.