překlad německého originálu červen 2015, CDK

Tématem poslední knihy kardinála Waltera Kaspera je milosrdenství. Milosrdenství jako základní pojem evangelia, jako základní metafora, jako šifra, jako klíč ke křesťanskému životu. Jako Boží charakteristika par excellence. Oproti tradičnímu rámci školské teologie, v níž bylo milosrdenství podřízeno vlastnostem vyplývajícím z metafyzické podstaty Boha a hrálo tudíž jen okrajovou roli, pokládá Kasper milosrdenství za základní Boží vlastnost. Milosrdenství je projevem Boží suverénní lásky, jež je podstatou Boha.

Teologická reflexe milosrdenství nutně vede k zásadním otázkám nauky o Bohu. Kniha ovšem propojuje teologickou rovinu s úvahami spirituálními, pastorálními a společenskými. Autorovi zjevně nejde pouze o to, aby precizně a podloženě představil Boží milosrdenství jako sumu biblického Zjevení. Již samotná volba tématu je totiž performativní. Vede k otázkám po křesťanské, církevní a sociální praxi, vybízí, apeluje, může proměňovat.

Přeložila Lucie Kolářová.