překlad německého originálu, prosinec 2017, CDK

 

HILPERT, Konrad. Základní otázky křesťanské etiky. Brno: CDK 2017.

Kniha byla vydána v rámci publikační činnosti SO ČBK, s finanční podporou ČBK. Záměrem bylo přivést do českého prostředí aktualizované křesťanské pojetí etických témat, které se zabývá jak tradičními etickými otázkami, tak naléhavými dilematy a etickými kontroverzemi naší současnosti. Kniha může sloužit jako studijní literatura pro studenty nejrůznějších oborů.

Obsah zde.

Z původního německého originálu (HILPERT, Konrad. Zentrale Fragen christlicher Ethik. Für Schule und Erwachsenenbildung. Regensburg: Friedrich Pustet 2009) přeložila Lucie Kolářová.

 

Anotace:

Kniha známého německého morálního teologa přichází s vybranými etickými tématy, jež autor osobitě reflektuje a aktualizuje. Paleta témat sahá od pojednání o všeobecné etické odpovědnosti až po bioetiku, od dekalogu až po lidská práva, od utváření hodnot v životním prostoru školy až po morální pluralitu coby etickou výzvu. Opomenuta není žádná z důležitých akademických oblastí teologické etiky – ani problematika všeobecné etiky, ani problematika etiky vztahů, životní etiky či politické etiky. Cílem knihy je posílit odbornou kompetenci všech těch, kteří jsou s takovými tématy a otázkami s nimi spojenými konfrontováni ve vzdělávacích procesech, v pomáhajících profesích nebo v pastoraci – tedy učitelé na školách a ve vzdělávání dospělých, kněží, angažovaní laici. Na své si přijdou i ti, kteří se pokoušejí zorientovat v dnes stále komplexnějších otázkách po dobru a zlu, správném a nesprávném, resp. kteří se snaží k orientaci přispívat.