Dne 20.6. probíhala takřka synchronně na různých místech světa - i naší republiky - prezentace první "ekologické" encykliky. V Praze se tak dělo v režii Mons. Václava Malého.

 

Představení encykliky Laudato si

Jan Hladký/TS ČBK/radiovaticana.sk

 

Ve čtvrtek 20. června 2015 odpoledne se konalo představení nové encykliky papeže Františka Laudato si. Představení proběhlo v režii Tiskového střediska České biskupské konference v Rajské zahradě františkánského kláštera Panny Marie sněžné v Praze za účasti biskupa Václava Malého, kněze, etika a biologa Marka Orko Váchy a Jiřího Šenkýře, který se po boku uvedených osobností ujal místa řečníka za ekologickou sekci Pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK.

Jak uvedl biskup Václav Malý, encyklika je přelomovým dokumentem, který není určen jen katolíkům, ale všem lidem dobré vůle. Podle jeho slov papež vyzývá všechny lidi, aby odložili znaky příslušnosti k jednotlivým skupinám, zapomněli na osobní antipatie a spolu utvářeli společný domov. Papež dle Malého zdůrazňuje, že problémy současného světa nevyřeší jen úzká skupina lidí, ale do řešení problémů se musí zapojit všichni lidé planety – i proto je encyklika určena všem lidem bez ohledu na sociální skupinu či vyznání. Papež se zde nevyjadřuje jen k otázce ekologie, ale rovněž zmiňuje i sociální problémy – například kdy se malá část lidí obohacuje na úkor ostatních.

Dle Marka Váchy je jednou z mnoha předností této encykliky čtivý jazyk: „čte se to skoro jako detektivka“. Je to encyklika, která se zatím nejvíce ze všech církevních dokumentů a vyjádření zabývá problematikou ekologie. Upozornil také, že na rozdíl od ostatních encyklik byla tato kritizována ještě před svým vydáním(!).

Jiří Šenkýř vyslovil myšlenku, že na začátku devadesátých let minulého století byla ekologie nosnou myšlenkou, která se v průběhu dekády postupně vytrácela. Encyklika by mohla toto téma opět nastolit. Šenkýř vyjádřil přesvědčení, že encyklika – třebaže „bude rozcupována“ různými odbornými skupinami – dá jistě vzniknout novým myšlenkám a neotřelým řešením.

Dokument každopádně posouvá problematiku dál i díky tomu, že propojuje ekologii a sociální problematiku. I Marek Vácha zdůraznil, že dokument to je přelomový. Jeho vydání bylo původně ohlášeno na přelom června a července, nakonec ale došlo k vydání na tiskové konferenci ve Vatikánu již dvacátého června. Když o ničem jiném, svědčí to přinejmenším o vysoké aktuálnosti a výtečné načasovanosti dokumentu: jako by nás papež František vyzýval neotálet tam, kde je potřeba se angažovat.