Archiv články 2015

Co přinesla pařížská klimatická konference? (Bedřich Moldan)

V Paříži se od 30.11. do 11.12.2015 konala důležitá konference o globálním klimatu, jež skončila přijetím závazné Pařížské dohody. To je určitě důvodem k radosti, neboť dohoda je výrazem přijetí zodpovědnosti jednotlivých zemí za další vývoj klimatu. Obavy tím ovšem zažehnány nejsou.

Životní prostředí a zdraví (Josef Rajchard)

Ve vztahu k ochraně životního prostředí nás může zajímat mnohé: co ve skutečnosti dýcháme a jak se na tom podílíme svou činností. Jak poškození jednotlivých složek prostředí ovlivňuje zdraví nás, kteří v něm žijeme. Atd. Nejde ale jen o zdraví: zdravotní stav lidí má totiž bezpochyby přímé sociální dopady.

Sociální a/nebo ekologická encyklika? (Petr Štica)

U příležitosti prezentace vydání českého překladu encykliky v září t. r. byl v obchodě pražského nakladatelství Paulínky jako host přítomen ThLic. Petr Štica, Th.D. z univerzity v Münsteru, odborník na křesťanskou sociální nauku. Jeho příspěvek přinášíme v upravené verzi.

Deklarace semináře KaP

Účastníci hnutí "Křesťan a práce" se letos na svém tradičním semináři zabývali souvislostmi politiky a trhu práce. Obzvláštní pozornost byla věnována lidem nad 50 let, kteří jsou při současném fungování trhu práce výrazně znevýhodňováni.

Proč číst Laudato si´? (Jiří Šenkýř)

"Papež bije na poplach: vzpamatujme se, už není moc času. Technologická úroveň pokročila, ale společenské vztahy ji nestačí dohánět. Situace začíná být vážná.... Máme novou encykliku, umíme číst a můžeme o předložených tématech svobodně diskutovat. Můžeme i ledaco změnit."

Vykřičníky a otazníky nad novou encyklikou (Roman Míčka)

Poslední encyklika papeže Františka vzbuzuje nadšení, vede však i ke střízlivým otázkám typu: Přináší encyklika nové důrazy, vnáší nový tón, chce provokovat nebo inspirovat? A nakolik je obsahově v souladu s dosavadní tradicí sociálních encyklik?

Prezentace nové papežovy encykliky

Dne 20.6. probíhala takřka synchronně na různých místech světa - i naší republiky - prezentace první "ekologické" encykliky. V Praze se tak dělo v režii Mons. Václava Malého.

Člověk a ekonomie (Lubomír Mlčoch)

... aneb K čemu nás vybízí svatý Otec? Předneseno na semináři „Dr.Nosek - terciář a politik v roce sv. Ludvíka IX.“. Praha, Klub františkánského kláštera u P. Marie Sněžné, 17.dubna 2015.

Sociální učení církve v Indii? (Roman Míčka)

V indickém rámci působící křesťanství není sice dominantní silou, ale kreativní minoritou, která je povolána aktivně přispět k hájení hodnoty člověka, rovnosti lidí a jejich důstojných životních podmínek. Mnohé již bylo vykonáno, ale indičtí křesťané zdá se čelí stále novým výzvám v poněkud složitější situaci.

Opravdu víme, co je ekologie? (Josef Plocek)

Přestože jsem se s tímto pojmem setkával po dlouhá léta v různých článcích a novinách, nikdy jsem nezjistil, co přesně tato nauka znamená. Zlobil jsem se na svou neznalost a nedostatečnost poznání i na autory defektních článků.

Recenze na "Farnost sv. Prekéra" (Luděk Rychetník)

"Farnost sv. Prekéra" je ironický název pro všechny nezaměstnané a polozaměstnané, ty, kteří jsou odkázáni na nejistou a špatně placenou, "prekérní" práci. Jejich počet vykazuje rostoucí trend již od devadesátých let. Autorova argumentace je následující ...

Nad synodou s nadějí (Jindřich Šrajer)

Mimořádná biskupská synoda o rodině vyvolává diskuse a polemiky, navozuje očekávání i obavy včetně zvýšeného až bezprecedentního zájmu médií. Jde o zásadní téma současnosti. Jak odpovědět na palčivé a stále naléhavější problémy rodin?

"Vládněte nad rybami moře" (Josef Rajchard)

„Vládněte nad rybami moře, nad ptáky a nad všemi živočichy země“. (Gn 1,28b) Tento příkaz Stvořitele bývá nepochopen ze strany mnohých, včetně některých křesťanů. Setkáváme se s názorem, že křesťanství zavinilo devastaci životního prostředí, přírody.

Co je ekologie? (Josef Rajchard)

Osvětlení pojmu „ekologie“ vzhledem k jeho často zkreslenému chápání ze strany novinářů, politiků a jimi ovlivněné veřejnosti a rovněž vzhledem k názvu naší odborné „ekologické sekce“.

Papež František a Pán světa (Roman Míčka)

... aneb Doporučená četba papeže Františka. Už jste uposlechli výzvy papeže Františka a přečetli si Bensonova Pána světa? Že nevíte, o čem je řeč? ... Nevzpomínám si, že by v poslední době papež doporučoval k četbě nějakou beletristickou knihu ...

Naši patneři

 1. Česká biskupská konference
 2. Cirkev.cz
 3. Teologicka fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovících
 4. JUPAX
 5. Víra.cz
 6. Národní centrum pro rodinu
 7. Česká křesťanská environmentální síť
 8. Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle
 9. Caritas et veritas
 10. Hnutí křesťan a práce
 11. Communion and lxiberation
 12. Catholic Social Teaching
 13. Demografie
 14. Webarchiv
 15. Františkova ekonomika
 16. COMECE