V červnu minulého roku proběhl v Lidicích seminář českých a německých ekonomů na téma sociálně tržního hospodářství. Příspěvky ve sborníku přinášejí kritickou reflexi polistopadového vývoje u nás a analyzují možné trendy dalšího vývoje; sborník je dvojjazyčný.

 

"SOCIÁLNĚ TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ" - mezinárodní sborník, Lidice:

Obsah:

Sociálně tržní hospodářství – evropský koncepční vklad pro globální vizi 21. století
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (Univerzita Karlova, Česko)
 
Sociální stát Německo – světlo a stíny
Doc. Dr. Arnold Knigge (Universität Bremen, Německo)
 
Sociální trh ve Velké Británii?
Ing. Luděk Rychetník, CSc. (Reading University, Velká Británie)
 
Die soziale Marktwirtschaft – ein europäischer konzeptioneller Ansatz für eine globale Vision des 21. Jahrhunderts
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (Univerzita Karlova, Tschechien)
 
Sozialstaat Deutschland – Modell mit Licht und Schatten
Doc. Dr. Arnold Knigge (Universität Bremen, Deutschland)
 
Sozialer Markt in Großbritannien?
Ing. Luděk Rychetník, CSc. (Reading University, Großbritannien)
 
Sociálně tržní hospodářství - evropský koncepční vklad pro globální vizi 21. století (L. Mlčoch) zde
Sociální stát Německo - světlo a stíny (A. Knigge) zde
Sociální trh ve Velké Británii? (L. Rychetník) zde
Die soziale Marktwirtschaft - ein europäischer konzeptioneller Ansatz für eine globale Vision des 21. Jahrhunderts ( L. Mlčoch) zde
Sozialstaat Deutschland - Modell mit Licht und Schatten (A. Knigge) zde
Sozialer Markt in Großbritannien? (L. Rychetník) zde