Přečtěte si prohlášení arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ohledně neúměrně dlouhého projednávání novely zákona o exekutorech.

Plné znění prohlášení naleznete na webu cirkev.cz. K výrokům Mons. Jan Graubnera přispěl názor tematické skupiny SO ČBK.